Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie arsenem

  Arsen (As) należy do pierwiastków występujących w śladowych ilościach w pożywieniu, wodzie i powietrzu, głównie w dużych aglomeracjach miejskich.

  W niektórych rejonach świata woda studzienna może zawierać As w ilościach prowadzących do przewlekłych zatruć. Według WHO dopuszczalna jego zawartość w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie amfetaminą

  Amfetamina (Psychedrin) jest to amina sympatykomimetyczna silnie pobudzająca ośrodkowy układ nerwowy. Podwyższa ciśnienie tętnicze krwi i często prowadzi do wystąpienia niemiarowości.

  Objawy kliniczne. W początkowym okresie występują bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, bóle brzucha, biegunka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie arszenikiem

  Arszenik (A2Os, trójtlenek arsenu) występuje w postaci stałej jako krystaliczny biały proszek lub w kawałkach. Trudno rozpuszcza się w wodzie (1%), lepiej w środowisku zasadowym. Używany jest od ok. 1000 lat jako trucizna dla gryzoni, gdyż roztwory jego są bezbarwne, bez smaku i zapachu. W postaci pasty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Aminofenazonem

  Aminofenazon (Pyramidonum) jest to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwreumatycznym, będący również składnikiem wielu preparatów złożonych, takich jak: Pabialgin, Veramon, Rheumopyrin, Scorbopyrin i in. Lek ten dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, a jego przemiana zachodzi głównie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie arsenowodorem

  Arsenowodór (AsHs) jest bezbarwnym gazem, o zapachu przypominającym czosnek. Może się wydzielać przy działaniu wodoru  na kwasy nieorganiczne i metale zawierające arsen. Jest to gaz to—20 razy bardziej toksyczny dla zwierząt niż tlenek węgla. W stężeniach 250 ppm (2000 mg/m8) powoduje zgon w ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie amoniakiem

  Amoniak (NHa) jest bezbarwnym gazem o ostrym zapachu, lżejszym od powietrza, łatwo rozpuszczalnym w wodzie. 10% roztwór wodny amoniaku o odczynie zasadowym (tzw. woda amoniakalna) ma działanie żrące. Amoniak stosowany jest w urządzeniach chłodniczych i w przemyśle. Doustna dawka śmiertelna wody...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie ATEBRYNA

  Podobnie jak inne pochodne akrydyny, w roztworze wodnym fluoryzuje w świetle nadfioletowym, uczulając skórę i tkanki na działanie promieni słonecznych. Jest silną trucizną protoplazmatyczną, hamującą mito-tyczny podział komórek, doprowadzając do niedokrwistości aplastycznej, a niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Aminobenzenem

  Aminobenzen ¡(CeHsNHi) w czystej postaci jest to bezbarwna oleista ciecz, o charakterystycznym zapachu, brunatniejąca na powietrzu z powodu utleniania. Z kwasami tworzy ważne technicznie sole krystaliczne. W wodzie jest trudno rozpuszczalna (3%), łatwiej w rozpuszczalnikach organicznych. Techniczny olej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Akonityną

  Akonityna należy do najsilniej działających trucizn roślinnych. Jest głównym alkaloidem tojadu mordownika (Aconitum napel-lus) i tojadu dziobatego (Aconitum. variega-tum). Łatwo wchłania się przez skórę i błony śluzowe. Większe dawki wywołuj porażeiiie ośrodka oddechowego.. Podawąńie Sodu zwiększa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie atropiną

  Atropina i skopolamina śą to alkaloidy wyodrębnione z roślin rosnących również w Polsce. Najczęściej spotyka się zatrucia „wilczą jagodą” (Atropa belladonna) i bieluniem dziędzierzawym(Datura stramonium). Alkaloidy te oraz podobnie działające związki syntetyczne porażają receptory muskaryno-we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 417

  praca w formacie txt

Do góry