Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie Chloroformem

  Jest to trójchlorometan (CHCls) służący kiedyś do narkozy chirurgicznej, obecnie używany jako rozpuszczalnik. Silne działanie narkotyczne ogranicza jego zastosowanie przemysłowe. Stężenie narkotyczne dla człowieka wynosi 60—90 mg/l.

  Objawy kliniczne. Rozlanie chloroformu na skórę wywołuje objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie benzyną

  Benzyna składa się z mieszaniny węglowodorów alifatycznych i aromatycznych. Głównymi jej składnikami są: heksan, heptan i oktan. Z toksykologicznego punktu widzenia ważne jest, że benzyna z reguły zawiera domieszkę benzenu. Zastosowanie benzyny jest bardzo szerokie, głównie jako paliwa do silników, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie chromem

  Chrom (Cr) metaliczny jest nietoksyczny. Spośród związków chromu główne znaczenie w toksykologii mają: kwas chromowy, trójtlenek chromu, chromiany i dwuchromiany potasowe oraz chromian ołowiowy. Pomarańczowy dwuchromian potasowy używany jest w galwanizerniach do chromowania, do garbowania skór miękkich i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia bizmutem

  Zatrucia bizmutem powstają prawie wyłącznie przy stosowaniu jego soli dla celów leczniczych. Bizmut utrzymuje się długo w organizmie, gromadzi się przede wszystkim w wątrobie i nerkach i doprowadza do zmian

  o typie nerczycowym.

  Objawy kliniczne. Objawy zatrucia są podobne jak w zatruciach rtęcią i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie cyjanowodorem

  Cyjanowodór jest bezbarwną, łatwo parującą cieczą, o intensywnym zapachu gorzkich migdałów. Sole jego — cyjanki — pod wpływem wilgoci i dwutlenku węgla powietrza ulegają rozkładowi, z wydzielaniem wolnego cyjanowodoru. Cyjanowodór stosowany jest głównie jako pestycyd, natomiast jego sole używane są w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie bizmutem

  Związek ten ma niewielką toksyczność, mimo to opisywane są ostre zatrucia nim spowodowane. Mechanizm działania nie jest dokładnie wyjaśniony. Uważa się, że jest to trucizna komórkowa, działająca również depresyjnie na procesy przemiany materii. Przyjmuje się, że dawka śmiertelna dla dorosłych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie ANTYDEPRESANTY TRÓJCYKLICZNE

  Należy do nich zaliczyć dwie grupy leków — pochodne»dwubenzoazepiny i cyklo-heptadienu. Najczęściej spotyka się zatrucia następującymi lekami: amitryptyliną, imi-praminą (Tofruiil), doksepiną (Sinequan),  opipramolem (Pramolan, Insidon). Leki te wchłaniają się wolno z* przewodu pokarmowego ze względu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie alkoholem etylowym

  Alkohol etylowy należy do trucizn, , które iłaniają się z przewodu po-w 5—10 min od chwili wypicia można go wykryć we krwi, a po 15 .min wchłonięte jest ponad 50% wypitego alkoholu. Wpływ na szybkość wchłaniania ma niewątpliwie zawartość treści pokarmowej w żołądku w czasie picia alkoholu.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie antymonem

  Jest to szary metal, występujący w stopach drukarskich w połączeniu z ołowiem i innymi metalami. Toksyczność par i pyłu metalicznego antymonu jest dyskusyjna. Antymon, podobnie jak arsen, tworzy wiele związków, wykazujących mniejszą toksyczność od analogicznych związków arsenu. Połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie alkoholem metylowym

  Właściwości fizyczne alkoholu metylowego są zbliżone do właściwości alkoholu etylowego i stąd częste niebezpieczeństwo omyłkowych zatruć metanolem. Alkohol metylowy używany jest w zakładach przemysłowych jako rozpuszczalnik lub jako surowiec. Do zatruć dochodzi najczęściej na skutek wypicia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 813

  praca w formacie txt

Do góry