Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie FENACETYNĄ

  Lek ten stosowany jest w wielu mieszankach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i uspokajających. Wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego, a jego przemiana zachodzi głównie w wątrobie. Jednym z metabolitów jest etoksyaniiir niu methemoglobinotwór Do ostrych zatruć naj skutek jednorazowego zi leku. Dość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie cynkiem

  Cynk (Zn) jest stałym składnikiem ustroju ludzkiego. Jego zawartość w surowicy wynosi średnio 14,7 iunol/1 (96 fig%). Normalna dzienna dawka Zn przyjmowanego z pożywieniem wynosi 10—15 |»g. Cynk źle wchłania się z przewodu pokarmowego. Wydalany jest przeważnie z kałem. Cynk metaliczny ma znaczenie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie bromem

  Sole bromu są łatwo wchłaniane w przewodzie pokarmowym i kumulowane w ustroju. Ostre zatrucia zdarzają się rzadko, natomiast niegdyś często dochodziło do zatruć przewlekłych u osób leczonych bromkiem sodowym, potasowym, wapniowym łub amonowym. Obecnie sole bromu są w lecznictwie coraz rzadziej stosowane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Azotynem sodowym

  Azotyn sodowy (NaNOz, Natrium nitrosum) ma zastosowanie w przemyśle m.in. przy produkcji barwników azowych. Preparat o nazwie handlowej Nitryt, używany do peklowania wędlin, obok soli kuchennej zawiera azotyn sodu. Azotyn sodowy używany jest także w medycynie, w postaci wstrzyknięć, jako środek obniżający...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie CZTEROCHLOREK WĘGLA

  Czterochlorometan (CCU, TETRA) jest to bezbarwny płyn, o charakterystycznym aromatycznym zapachu. Stosuje się go w przemyśle farbiarskim, do odtłuszczania części metalowych oraz jako rozpuszczalnik przy usuwaniu plam. Ponadto używany bywa w wytwórniach sprzętu gaśniczego oraz jako pestycyd.

  Do ostrych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie chininą

  Chinina i jej stereoizomer chinidyna są truciznami protoplazmatycznymi. Działają one porażająco na enzymy oksydacyjne, hamując czynności życiowe komórek i obniżając ich przemianę materii oraz utrudniając oddychanie tkankowe.

  Chinina stosowana była dawniej jako lek przeciwmalaryczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie barem

  Toksyczność związków baru zależy głównie od ich rozpuszczalności w wodzie. Związki rozpuszczalne są silnymi truciznami, natomiast związki nierozpuszczalne takie jak np. siarczan barowy, są nietoksyczne. Wśród związków toksycznych należy wymienić chlorek barowy, azotan barowy, chloran barowy, octan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Czteroetylek ołowiu

  Czteroetylek ołowiu wchłania się przez skórę oraz przez drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Jest on silną trucizną dla ośrodkowego układu nerwowego. Dawkę śmiertelną dla zwierząt doświadczalnych ustalono na 10 mg/kg m.c. Minimalna dawka śmiertelna dla ludzi nie jest ustalona. Znane są liczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie chlorem

  Chlor (CU) jest zielonkawym, ciężkim gazem, wyczuwalnym węchem nawet w znacznych rozcieńczeniach. Wchodzi on w skład wielu szeroko rozpowszechnionych organicznych i nieorganicznych związków chemicznych, które mają duże znaczenie przemysłowe. Służył ponadto do odkażania wody oraz jako gaz bojowy w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie benzenem

  Benzen (CeHe) jest najprostszym związkiem aromatycznym uzyskiwanym z ropy naftowej lub smoły pogazowej. Jest to bezbarwna, łatwo parująca ciecz o cechach dobrego rozpuszczalnika organicznego. Obecnie w wielu krajach ma on ograniczone zastosowanie jako rozpuszczalnik z powodu znacznej toksyczności w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 368

  praca w formacie txt

Do góry