Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie fluorem

  Fluor (Ft) jest to żółtozielony gaz, cięższy od powietrza, nie występujący w przyrodzie i trudny do uzyskania w stanie wolnym z powodu swojej wielkiej aktywności chemicznej.

  Spośród związków fluoru największe znaczenie technologiczne i toksykologiczne mają: kwas fluorowodorowy, fluorek sodu, kwas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół nieżytu żołqdkowo-jelitowego

  Zespół ten występuje po spożyciu wielu gatunków grzybów, zawierających substancje drażniące przewód pokarmowy. Wymienić tu należy następujące gatunki grzybów: Russula (gołąbki), Aghricus (bedłka), Cantherollus (pieprznik), Lacturius (mleczaj), Psallicta xanthoderma (pieczarka żółta), Hypholoma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formaldehyd

  Formaldehyd (HCHO) jest bezbarwnym gazem, o drażniącym, ostrym zapachu. 30— 40% wodny roztwór formaldehydu z dodatkiem metanolu nosi handlową nazwę formaliny.

  W obecności śladowych ilości kwasów i zasad formaldehyd łatwo polimeryzuje. Używany jest w dużych ilościach w przemyśle tworzyw sztucznych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół muskarynowy

  Zespół ten występuje po zjedzeniu grzybów z rodzaju Amanita muscaria (muchomor czerwony) i Amanita panthezina (muchomor plamisty). W zatruciach tymi gatunkami grzybów występują dyskretne objawy nieżytu żołądkowego oraz objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, często ujawnia się też działanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie fosforem

  Znaczenie w toksykologii ma fosfor biały oraz wiele nieorganicznych i organicznych związków fosforu, natomiast fosfor czerwony, który powstaje przez podgrzewanie fosforu białego bez dostępu powietrza, jest prawie nietoksyczny. Spośród nieorganicznych związków fosforu źródłem zatruć przemysłowych mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie fosgenem

  Fosgen (COCls) jest to bezbarwny gaz, cięższy od powietrza, o zapachu zgniłego siana. W formie skroplonej używany jest w prze-j myślę chemicznym, gdzie w razie awarii może spowodować zbiorowe zatrucie. Poza tym powstaje w przypadku zetknięcia się z ogniem niektórych węglowodorów chlorowanych, jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie fenolem

  Fenol (CeHsOH) w czystej formie ma postać krystalicznych bezbarwnych igieł, przybierających na powietrzu kolor czerwony. Używany jest przeważnie jako 10% roztwór wodny, zwany również kwasem karbolowym. Metylowa pochodna fenolu nazywa się krezolem, który zmieszany z roztworem mydła nosi nazwę lizolu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Dwusiarczkiem węgla

  Dwusiarczek węgla (CS*) jest lotną, bezbarwną cieczą, o słabym aromatycznym zapachu, łamiącą światło. Obecnie stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik organiczny w przemyśle wiskozowym. Często powoduje przewlekłe zatrucie zawodowe.

  Do zatrucia dochodzi przede wszystkim przez drogi oddechowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie dwutlenkiem siarki

  Dwutlenek siarki (SO*, bezwodnik kwasu siarkawego) jest to bezbarwny gaz, o gryzącym zapachu. Powstaje podczas spalania siarki. Ma zastosowanie w przemyśle spożywczym jako środek konserwujący, ponadto jako pestycyd do gazowania pomieszczeń zamkniętych. Zatrucia zawodowe mogą wystąpić również w przemyśle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie dwutlenkiem węgla

  Jest to gaz bez barwy i zapachu, cięższy od powietrza, dlatego gromadzi się w pomieszczeniach zamkniętych nad podłogą. Tworzy się przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych, występuje w kopalniach, cukrowniach, gorzelniach, wytwórniach win, silosach zbożowych i studzienkach ulicznych. Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 881

  praca w formacie txt

Do góry