Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie miedźią

  Miedź (Cu) w śladowych ilościach jest stałym składnikiem ustroju. Zapotrzebowanie dzienne na; nią wynosi 1—2 mg. Po wchłonięciu odkłada się głównie w wątrobie. Nadmierne gromadzenie xpiedzi występuje w chorobie Wilsona, objawiającej się uszkodzeniem wątroby t ośrodkowego układu nerwo-H wego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie jodem

  Do odkażania skóry jod używany jest na ogół w postaci nalewki jodowej, zawierającej 2% jodku potasowego i 2% roztworu jodu w 50% alkoholu (jodyna). Stosowane są również leki o wyższym stężeniu jodu. Ostre zatrucia jodyną występują na ogół po przyjęciu doustnie jednorazowo dużej dawki tego preparatu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie czernidlakiem pospolitym

  W grzybach należących do gatunku Copri-mus atramentarius (czernidlak pospolity lub bedłka atramentowa) występuje dwusiarczek czteroetylotiuramu. Grzyby te .zaliczane są do warunkowo jadalnych i po ich spożyciu nie występują żadne dolegliwości. Dopiero wypicie alkoholu powoduje powstanie reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie morfiną

  Morfina i inne narkotyczne leki przeciwbólowe są szeroko stosowane w lecznictwie. Fenantrenowe alkalóidy opium, takie jak morfina i kodeina, jak również syntetyczne pochodne piperydyny — Dolargan, Dolcon-tral, mają podobne działanie i można omówić je wspólnie. Większość leków z tej grupy dobrze wchłania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Kadmem

  Kadm (Cd) i jego związki mają zastosowanie w wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu. Działanie toksyczne kadmu polega na blokowaniu enzymów mających grupy SH. Przewlekłe narażenie powoduje m.in. zmiany w składzie białek osocza. Zmniejszona zostaje zawartość albuminy, a zwiększona — alfa- i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół sromotnikowy

  Występuje on po spożyciu grzybów z rodzaju Amonita: A. phalloides — (muchomor sromotnikowy)^ A. verna (muchomor wiosenny) i A. ińrosa (muchomor zjadliwy). Określono budowę chemiczną jedenastu składników trujących tych grzybów. Wyodrębnione związki podzielono na dwie grupy: falotok-i syny i amatoksyny. Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZY DRAŻNIĄCE

  Gazy te dzielimy na drażniące spojówki i górne drogi oddechowe oraz gazy wywołujące obrzęk płuc, przeważnie po okresie bez-objawowym.

  Podstawę tego podziału stanowią różnice w obrazie klinicznym zatrucia. Przykładem pierwszej grupy może być amoniak, formal-? dehyd, dwutlenek siarki, do drugiej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIKOL ETYLENOWY

  Związek ten znalazł zastosowanie jako rozpuszczalnik w przemyśle farbiarskim oraz jako składnik nie zamarzających płynów do chłodnic samochodowych.

  Do zatrucia glikolem etylenowym dochodzi zwykle wskutek omyłkowego bądź celowego wypicia.' Związek ten bardzo łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCHODNE FENOTIAZYNY

  Jest to duża grupa związków, zaliczanych do leków neuroleptycznych. Leki te działają również antychoiinergicznie, spazmolitycz-nie oraz zwiększają działanie środków narkotycznych. Pod względem chemicznym poi dzielić je można na 3 podgrupy: 1) proma-zyny, np.: chloropromazyna (Fenactil), pro-mazyna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia grzybami

  Od dawna grzyby odgrywają poważną rolę jako produkt spożywczy, co jest spowodowane zarówno ich wartościami smakowymi, jak i odżywczymi. Grzyby zawierają białko zbliżone budową do białka zwierzęcego, a także węglowodany, tłuszcze i sole mineralne. Część gatunków grzybów, należących do klasy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 298

  praca w formacie txt

Do góry