Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  JERSYNIOZA

  Etiologia: Gram-ujemne pałeczki — Yer-sinia enterocolitica i Yersinia pseudotuber-culosis.

  Patogeneza i obraz kliniczny. Patogeneza jersyniozy nie jest dotychczas wyjaśniona. Miejscem namnażania zarazka jest przede wszystkim układ siateczkowo-śródbłonkowy, głównie węzłów chłonnych jamy brzusznej. Rozsiew...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /3 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŻUMA

  Etiologia: Gram-ujemna pałeczka, Yersinia pestis.

  Patogeneza. Zarazki po wtargnięciu do u-stroju wywołują przede wszystkim zmiany w okolicznych węzłach chłonnych i naczyniach. Rozsiew drogą krwionośną (bakterie-mia) może powodować zmiany w odległych narządach. Patologię dżumy kształtują głównie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /5 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATRUCIE JADEM KIEŁBASIANYM

  Obraz kliniczny. Okres wylęgania jest najczęściej krótki, trwający 1—2 dni, może jednak wynosić od kilku godzin do kilkunastu dni. Przebieg bywa tym cięższy, im krótszy jest okres wylęgania. Po wystąpieniu początkowych niecharakterystycznych objawów w postaci znużenia, zawrotów głowy i suchości w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /4 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄGLIK

  Etiologia: Gram-dodatnia laseczka wąglika (Bacillus anthracis).

  Patogeneza. Laseczka wąglika lub jej zarodniki dostają się do ustroju albo przez skórę, albo przez błony śluzowe dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego. W miejscu wtargnięcia następuje namnażanie się zarazka i powstawanie zmian o typie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /7 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGORZEL GAZOWA

  Obraz kliniczny. Po okresie wylęgania, który trwa zwykle kilka dni, ale może ulec skróceniu do kilku godzin lub wydłużeniu do kilku tygodni, pojawia się nagle znaczny ból w miejscu zakażonym. W ciągu kilku — kilkunastu godzin dołącza się obrzęk, ból wzmaga się i powstaje zgorzel. Rana nie ma charakteru...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tężec

  Etiologia: laseczka tężca (Clostridium te-tani).

  Patogeneza. Zakażenie przyranne zarodnikami laseczki' zapoczątkowuje proces chorobowy. Zarodniki przekształcają się w postacie wegetatywne, które znajdują dogodne warunki do swego rozwoju i wytwarzania jadów w otoczeniu beztlenowym, z obniżonym potencjałem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /7 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASTERELOZA

  Etiologia: Gram-ujemna pałeczka, Pasteu-rella multocida.

  Patogeneza i obraz kliniczny. Zarazek dość rozpowszechniony w przyrodzie, dla człowieka mało chorobotwórczy. W niesprzyjających okolicznościach może wywołać zmiany chorobowe o charakterze zlokalizowanym, niekiedy jednak i ciężkie zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krztusiec

  Etiologia. Krztusiec wywołuje pałeczka krztuśca (Bordetella pertussis) lub pałeczka krztuśca rzekomego(Bordetella parapertussis).

  Patogeneza. Zmiany chorobowe związane z niepowikłanym przebiegiem krztuśca spowodowane są zarówno działaniem samego zarazka, jak i jego endotoksyn. Zakażenie następuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /5 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błonica

  Patogeneza. Maczugowce powodują miejscowe zmiany chorobowe, najczęściej w gardle, krtani i nosie, rzadziej w skórze (błonica przyranna), w spojówkach i błonach śluzowych narządu rodnego. Zmiany miejscowe we wrotach zakażenia prowadzą do odczynu pierwotnie zwyrodnieniowego, aż do martwicy włącznie, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /7 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUCELOZA

  Etiologia: Gram-ujemne pałeczki z rodzaju Brucella: Br. melitensis, Br. abortus suis, Br. abortus bovisi Br. canis.

  Patogeneza. Dotychczas nie udało się wyjaśnić wszystkich patomechanizmów brucelozy. Przyjmuje się, że pałeczki po dostaniu się do ustroju człowieka, niezależnie od drogi zakażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /10 676

  praca w formacie txt

Do góry