Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dychawica oskrzelowa (astma)

  Dychawica oskrzelowa (astma) jest to stan, w którym dochodzi do uogólnionego zwężenia oskrzeli, którego stopień zmienia się w ciągu krótkiego czasu samoistnie, albo pod wpływem leczenia, i nie jest spowodowany chorobą krążenia.

  Najważniejszymi objawami są duszność i świsty, ale w ciężkiej postaci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /9 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan dusznicowy

  Jest to ciężki napad dychawicy oskrzelowej, trwający ponad 24 h, który zagraża życiu chorego wskutek niewydolności oddechowej lub wyczerpania.

  W tych przypadkach obowiązuje natychmiastowe zastosowanie kortykosteroidów; przeważnie stan chorego wymaga leczenia w szpitalu. Istnieje bezwzględne wskazanie do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA CZYNNOŚCIOWE PŁUC

  Badania te stanowią duży dział. Pozwalają one na dokładne poznanie charakteru zaburzeń oddechowych, w tym rozpoznanie niewydolności oddechowej. Umożliwiają zmierzenie objętości i pojemności oddechowej, zdolność dyfuzyjną, a także ocenić mechanikę oddychania, w tym opory w drogach oddechowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE PRZECIWPRĄTKOWE

  Leczenie przeciwprątkowe zmieniło przebieg gruźlicy i rokowanie. Odprątkowanie jest możliwe w ponad 90% przypadków i całkowite wyleczenie osiąga się nawet w tak ciężkich przypadkach, jak serowate zapalenie płuc, gruźlica prosówkowa czy gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Nowoczesne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /15 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRONCHOSKOPIA

  Badanie to ma podstawowe znaczenie w rozpoznawaniu nowotworów wychodzących z oskrzeli, a zwłaszcza raka płuca. Zastosowanie bronchofiberoskopu rozszerza zasięg bronchoskopii, uprościło badanie, przy czym stało się możliwe wykonywanie biopsji płuca w przypadkach zmian rozsianych oraz biopsji guzów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMIOTERAPIA MIKOBAKTERIOZ WYWOŁANYCH PRĄTKAMI ATYPOWYMI

  Leczenie mikobakterioz wywołanych prątkami atypowymi jest często trudne. Bardzo istotne jest zidentyfikowanie drobnoustroju i oznaczenie wrażliwości na leki, przy czym w grę mogą wchodzić nie tylko leki przeciwprątkowe, ale inne antybiotyki.

  Mikobakteriozy wywołane przez Ai. kansasii ustępują pod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI PRZEBYTEJ GRUŹLICY PŁUC

  Gruźlica płuc wcześnie rozpoznana i leczona nie powoduje zaburzeń czynności oddechowej. Jednak ostro przebiegająca lub późno rozpoznana gruźlica jest nieraz powodem trwałego uszkodzenia płuc, co powoduje trwałe zmniejszenie wydolności oddechowej lub jej niewydolność. Bardzo duże zaburzenia powodują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBJAWY CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

  W chorobach układu oddechowego częstymi objawami są: kaszel, wykrztuszanie, duszność, świst, bóle w klatce piersiowej.

  Najczęstszym objawem jest kaszel, przy czym często jest on skutkiem zmian chorobowych w górnych drogach oddechowych. Bardzo często jest on następstwem zapalenia oskrzeli. Kaszel bywa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PŁYNÓW OPŁUCNOWYCH

  Ustalenie etiologii płynów opłucnowych często napotyka duże trudności. Dla stwierdzenia charakteru płynu niezbędne jest nakłucie opłucnej. Wydobycie płynu jest nieraz trudne, jeżeli znajduje się w niewielkich kieszeniach opłucnowych lub zawieszony jest w szczelinie międzypłatowej. Istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PLWOCINY

  W drogach oddechowych człowieka zdrowego powstaje w ciągu doby ok. 100 ml wy^ dzieliny oskrzelowej. Jest ona połykana wraz z wydzieliną górnych dróg oddechowych. Wykrztuszanie plwociny jest więc objawem chorobowym i jest następstwem zapalenia oskrzeli lub zmian zapalnych w tkance płuc« nej. Nieraz niełatwo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /2 980

  praca w formacie txt

Do góry