Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Trzepotanie przedsionków

  Patofizjologia. Trzepotanie przedsionków jest zaburzeniem rytmu, w którym przedsionki kurczą się ze znacznie przyspieszoną częstością 240—340/min. Skurcz przedsionków jest skoordynowany i pełny. Łącze przedsionkowo-komorowe nie jest w stanie przewodzić do komór pobudzeń o tak wysokiej częstości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rytm komorowy samoistny

  Jeśli ośrodki bodźcotwórcze w przedsionkach lub w węźle przedsionkowo-komoro-wym przestaną wyzwalać bodźce lub gdy ich pobudzenia nie mogą osiągać komór, czynny staje się ośrodek automatycznego rytmu komorowego. Rytm komorowy jest rytmem biernym, pojawia się wskutek brakuunnych pobudzeń, jest wolny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migotanie komór

  Istotą migotania komór są szybkie, nie-miarowe skurcze poszczególnych grup włókien mięśniowych komór, w miejsce synchronicznego, skoordynowanego skurczu serca. Skurcze włókienkowe są ciągłe, znika o-kres skurczu i rozkurczu. Ponieważ migoczące komory nie są w stanie wyrzucać krwi, następuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /3 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok przedsionkowo-komorowy Zespół MAS

  Upośledzone przewodzenie pobudzenia przez łącze przedsionkowo-komorowe lub zas-trzymanie fali pobudzenia określa się miaH nem bloku. W zależności od stopnia upośledzenia przewodnictwa rozróżnia się 3 stopnie bloku;

  1)    blok utajony.

  2)    blok częściowy.

  3)    blok zupełny.

  Przyczyną przerwy w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /8 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

  Zatrzymanie krążenia występuje z powodu:

  1)    zatrzymania serca,

  2)    migotania komór,

  3)    zbyt słabych skurczów serca.

  Różnicowanie wymienionych trzech przyczyń jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zatrzymanie krążenia wystąpi w czasie monitorowania elekrokardiograficznego lub w czasie operacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /8 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA WIEŃCOWA

  Istotą choroby wieńcowej jest niedokrwienie mięśnia sercowego z powodu zmniejszonego światła tętnic wieńcowych. W przebiegu tej choroby pojawiają się napady niewydolności wieńcowej, zawał serca, niewydolność krążenia, przerost serca, zaburzenia rytmu i przewodnictwa, jak migotanie przedsionków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omdlenia

  Przyczyną omdlenia (syncope) to jest nieoczekiwanej utraty świadomości BH jest niedokrwienie mózgu. Sytuacja taka powstaje wskutek obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

  Omdlenie pochodzenia' ‘sercowego oznacza, że nastąpiło zatrzymanie serca lub zablokowanie krążenia. Przyczyną mogą być następujące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /3 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOFIZJOLOGIA

  Jako niewydolność krążenia, nazywaną również ściślej -niewydolnością serca, określa się stan, w którym komory serca opróżniają się w czasie skurczu w stopniu niewystarczającym i nie są w stanie utrzymać pełnej perfuzji tkanek dla potrzeb organizmu. Warunkiem rozpoznania niewydolności krążenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /2 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWYDOLNOŚĆ LEWOKOMOROWA

  Etiologia. Wskutek słabego skurczu lewa komora nie opróżnia się całkowicie, pozostawiając zwiększoną ilość krwi zalegającej w jamie komory. Zwolniony wskutek tego obieg krwi powoduje gromadzenie się krwi w lewym przedsionku oraz w krążeniu płucnym.

  Niewydolność lewokomorowa pojawia się w stanach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /5 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWYDOLNOŚĆ PRAWOKOMOROWA

  Etiologia. Najczęstszą przyczyną niewydolności prawomokorowej jest niewydolność le-wokomorowa. Zastój płucny zwiększa opory w krążeniu płucnym i nadmiernie obarcza prawą komorę, która staje się niewydolna. Przyczyną zastoju są często wady zastawki dwudzielnej. Przy współistniejącej niewydolności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /7 115

  praca w formacie txt

Do góry