Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Betanidyna

  Betanidyna (Esbatal) jest lekiem pod względem struktury chemicznej i mechanizmu działania zbliżonym do guanetydyny; charakteryzuje się szybszą od niej dynamiką efektu hipotensyjnego. Szczyt działania występuje ok. 4—5 h od zażycia leku, a obniżenie ciśnienia utrzymuje się ok. 8—12 h. Dawka dobowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATRUCIE CIĄŻOWE

  Ten ciężki zespół chorobowy, zagrażający życiu matki i płodu, jest prawdopodobnie następstwem niedokrwienia łożyska, które w wyniku hipoksji wyzwala aktywne poli-peptydy, wywołujące skurcz naczyń oporowych, zwłaszcza w obrębie mózgu i nerek. Zespół rzucawkowy charakteryzuje się podwyższonym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klonidyna

  Klonidyna (Catapresan, Haemiton) wywiera wpływ hipotensyjny przez pobudzenie receptorów alfa-adrenergicznych w śródmózgo-wiu, z następowym zmniejszeniem aktywności obwodowego układu współczulnego. Działanie hipotensyjne tego leku zależy od obniżenia tak pojemności minutowej serca, jak oporu obwodowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE NADCIŚNIENIA

  Leczenie hipotensyjne ma na celu uzyskanie trwałej normalizacji ciśnienia krwi lub — gdy jest to niemożliwe — obniżenie ciśnienia do wartości jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych. Osiągnięcie tego wymaga  prowadzenia systematycznego leczenia przez wiele lat, najczęściej przez całe życie chorego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochodne Rauwolfia serpentina

  Alkaloidy zawarte w korzeniu Rauwolfia serpentina wywierają łagodne działanie hipotensyjne i sedatywne. Działanie hipotensyjne pochodnych Rauwolfia serpentina zależy przede wszystkim od zmniejszenia zawartości noradrenaliny w obrębie zakończeń nerwów współczulnych, co prowadzi do obniżenia oporu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leki moczopędne w nadciśnieniu

  W leczeniu nadciśnienia tętniczego szerokie zastosowanie znalazły leki moczopędne. Należą do nich pochodne benzotiodiazyny: ehlo-rotiazyd (Diuril), i hydrochlorotiazyd (Hydro-diuril, Esidrex, Hypothiazide), jak również leki o odmiennej strukturze chemicznej:chlortälidon (Hygroton), fur osemid (Lasix) i kwas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /4 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWOTNY HIPERALDOSTERONIZM

  Zespół pierwotnego hiperaldosteronizmu, opisany przez Conna, stanowi odrębną postać wtórnego nadciśnienia o usuwalnej przyczynie, w której leczenie chirurgiczne może spowodować całkowite wyleczenie.

  Najczęstszą przyczyną pierwotnego hiperaldosteronizmu jest gruczolak kory nadnerczy; u niektórych chorych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leki bezpośrednio rozszerzające tętniczki

  Do tej grupy zaliczane są leki, które wywołują zmniejszenie oporu obwodowego przez bezpośrednie działanie rozluźniające na mięśnie gładkie tętniczek. W następstwie rozszerzenia łożyska naczyń oporowych dochodzi jednak do odruchowego pobudzenia układu współczulnego, z przyśpieszeniem czynności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /4 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leki hamujqce aktywność układu współczulnego

  W działaniu hipotensyjnym leków blokujących beta-receptory adrenergiczne uczestniczą różne mechanizmy, przy czym poszczególne leki wykazują różnice co do dominującego mechanizmu obniżenia ciśnienia i stopnia wpływu na regulację krążenia. Leki te zmniejszają pojemność minutową przez depresyjny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ CUSHINGA

  Nadciśnienie tętnicze występuje u 80—90% chorych z zespołem Cushinga.

  Objawy kliniczne są spowodowane nadmiernym wytwarzaniem kortyzolu przez korę nadnerczy. U chorych z zespołem Cushinga stwierdza się przerost lub guz kory nadnerczy. W części przypadków ma on charakter złośliwy. Do objawów tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt

Do góry