Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Białkomocz

  Etiologia z.n. może być rozmaita, gdyż do jego powstawania przyczyniają się wszelkie choroby zwiększające przepuszczalność błony sączącej nerek. Do najczęstszych z nich należą: kłębkowe zapalenia nerek, nerczyca lipidowa, kolagenozy, cukrzyca, skrobiawica, szpiczak oraz zatrucia metalami ciężkimi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /3 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKLE TOKSYCZNE ZAPALENIE NEREK

  Określenie. Jest ta stan, w którym stwierdza się zwiększone zwłóknienie tkanki śródmiąższowej nerek, wywołane czynnikami toksycznymi, któremu towarzyszą zazwyczaj nacieki drobnookrągłokomórkowe oraz zaniki cewkowe.

  Etiologia. Przewlekłe toksyczne zapalenie nerek (p.t.z.n.) może być wywołane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kłębkowe zapalenie nerek

  Kłębkowe zapalenie nerek jest chorobą o    bardzo złożonej etiologii, morfologii i przebiegu klinicznym. Może ono być sprawą pierwotną, dotyczącą samych tylko nerek, bądź też jednym z elementów procesu ogól-noustroj owego. W myśl obecnych poglądów choroba ma podłoże immunologiczne, a do jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARTWICA BRODAWEK NERKOWYCH

  Określenie. Jest to choroba, w przebiegu której dochodzi do ostrego niedokrwienia brodawki nerkowej z następową jej martwicą.

  Etiologia. Przyczyna martwicy nie jest całkowicie wyjaśniona. Sprawa rozwija się najczęściej u chorych na cukrzycę lub osób z wodonerczem oraz u nadużywających proszków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRE ROZLANE KŁĘBKOWE ZAPALENIE NEREK

  Określenie. Ostre rozlane kłębkowe zapalenie nerek (o.r.k.z.n.) jest ostrą chorobą o podłożu immunologicznym, cechującą się pierwotnym uszkodzeniem włośniczek kłębków nerkowych, Wiodącym do białkomoczu i krwiomoczu.

  Etiologia choroby jest niejednolita; najczęściej wywołują ją antygeny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /4 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBÓR LEKU HIPOTENSYJNEGO

  Przed przystąpieniem do leczenia należy przeprowadzić dokładną ocenę stopnia zaawansowania nadciśnienia oraz charakteru  i nasilenia istniejących powikłań narządowych. Ocena ta pozwoli na ustalenie, czy ciśnienie krwi powinno być obniżone natychmiast, czy też zwłoka w osiągnięciu tego celu może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfa-metylodopa

  Alfa-metylodopa (Aldomet, Dopegyt) jest alfa-metylową pochodną dihydroksyfeny-loalaniny (dopa). Ulega ona w organizmie przemianie do alfa-metylodopaminy, a następnie do alfa-metylonoradrenałiny, która spełnia na zakończeniach nerwów współczul-nych rolę „fałszywego przenośnika”, o znacznie mniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWOTNY RENINIZM

  Ostatnio opisano zespół kliniczny charakteryzujący się nadciśnieniem tętniczym-' i hi-peraldosteronizmem, występujący u osób z guzem nerki zbudowanym z komórek aparatu przykłębkowego. Wybitnie zwiększona aktywność reninowa osocza krwi żylnej obwodowej i nerkowej różni ten stan od zespołu pierwotnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guanetydyna

  Guanetydyna (Ismelin) jest silnie działającym lekiem hipotensyjnym, wybiórczo hamującym czynność układu współczulnego. Działanie to jest uzależnione od zmniejszenia zawartości katecholamin w obrębie zakończeń nerwów współczulnych. Działanie hipotensyjne guanetydyny zależy głównie od zmniejszenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWĘŻENIE CIEŚNI AORTY

  Koarktacja aorty stanowi jedną z potencjalnie usuwalnych przyczyn nadciśnienia tętniczego. Z tego względu u każdego chorego należy dążyć do wyłączania zwężenia cieśni aorty jako przyczyny podwyższonego ciśnienia krwi. Istota tej wady polega na zwężeniu światła aorty poniżej odejścia lewej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 695

  praca w formacie txt

Do góry