Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nerka ruchoma

  Nerka ruchoma rzadko powoduje dolegliwości. Stałe lub napadowe bóle występują dopiero wtedy, gdy w następstwie nadmiernego obniżania się nerki dojdzie do wytworzenia się zrostów moczowodu z miedniczką i dolnym biegunem nerki. Zrosty te prowa-i dzą do zagięcia moczowodu, wskutek czego odpływ moczu z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torbielowate rozszerzenie moczowodu

  Polega ono na balonowatym rozszerzeniu ujścia pęcherzowego moczowodu. Torbiel taka z zewnątrz pokryta jest nabłonkiem pęcherzowym, od wewnątrz — moczowodowym. Ureterocoelemoże wystąpić w moczowodzie pojedynczym (ureterocoele proste), częściej jednak pojawia się w moczowodach podwójnych i wówczas zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynie dodatkowe

  Naczynie dodatkowe nie w każdym przypadku prowadzi do wystąpienia wodonercza. Przyjmuje się, że naczynie biegnące do dolnego bieguna nerki wzmaga jedynie zastój moczu w nerce, w której na skutek zwęże-| nia doszło do rozszerzenia miedniczki.: Mied-niczka taka przemieszczać może moczowód i spowodować jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO

  Zapalenie pęcherza moczowego może być pochodzenia zakaźnego lub toksycznego. Jego powstawaniu sprzyjają wszelkie stany powodujące niedostateczne opróżnianie się pęcherza oraz obecność w nim ciał obcych. Dlatego to zapalenie pęcherza towarzyszy często przerostowi gruczołu krokowego, zwężeniom cewki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torbiel pojedyncza nerki

  Spotyka się je stosunkowo często. Wielkość ich bywa rozmaita; niektóre są bardzo duże i zawierać mogą ponad 1 1 płynu. Umiej scowiają się przeważnie przy zewnęA trznej powierzchni nerki, rzadziej znajdują się w głębi jej miąższu.

  Torbiel wysłana jest od wewnątrz jednowarstwowym nabłonkiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony brak nerki

  Wrodzony brak obu nerek powoduje śmierć noworodka w kilka dni po urodzeniu, natsmiast wrodzony brak jednej nerki zwykle nie- wywołuje objawów klinicznych i bywa rozpoznawany przypadkowo.

  Rozpoznanie ustala się na podstawie wy-l dzielania kontrastu podczas Urografii, braku naczyń nerki na angiogramach oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerka gąbczasta

  Nerka gąbczasta jest wrodzoną wadą cewek zbiorczych, które ulegają torbielowate-! mu rozszerzeniu. Warstwa korowa nerek jest nie zmieniona.,Zmiany mogą obejmować obie nerki* jedną nerkę, lub też występować tylko w jednym segmencie nerki. Na przekroju istota rdzeniowa nerki ma wygląd gąbki:’ Torbiele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedorozwój nerki

  Nerka niedorozwinięta jest mała, ma jednak budowę nerki prawidłowej. Druga nerka ulega zastępczemu przerostowi i jest większa. Mała nerka wydala mocz w stopniu ogra-| niczonym; kielichy';! miedniczka są zwykle o prawidłowym kształcie. Wada ta nie powoduje żadnych dolegliwości. Czasem jednak jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchyłek kielicha

  Wrodzony uchyłek kielicha wysłany jest od wewnątrz takim samym nabłonkiem przejściowym, jak kielich, co różni go od uchyłków nabytych, powstałych po przebiciu się do kielicha ropnia lub torbieli nerki.

  Objawy kliniczne. Uchyłek nie powoduje przeważnie dolegliwości, gdy jednak powstanie w nim kamień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerka podkowiasta

  Nerka podkowiasta powstaje w następstwie zrośnięcia się dolnych, a niesłychanie rzadko górnych, biegunów nerek. Pomost łączący obie nerki, zwany cieśniną, może składać się z tkanki łącznej lub grubego miąższu nerkowego i leży przed tętnicą główną i żyłą główną dolną. Miedniczki nerkowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt

Do góry