Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Brodawczak pęcherza

  Brodawczaki należą do najczęstszych nowotworów łagodnych pęcherza. Prócz tego rzadko spotyka się gruczolaki, naczyniaki, włókniaki i nerwiaki.

  Brodawczaki mają skłonność do wszczepiania się w odległe miejsca ściany pęcherza oraz do przechodzenia w złośliwą postać raka brodawczakowego. Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETOKA PĘCHERZOWO-JELITOWA

  Etiologia. Przetoki takie powstają przeważnie w następstwie nowotworowych lub zapalnych procesów toczących się w jelitach, rzadziej po zabiegach operacyjnych na pro-stnicy i gruczole krokowym.

  Objawy kliniczne. Zasadniczym objawem przetoki jest wydalanie z moczem powietrzaipneumaturia) i składników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica pęcherza moczowego

  Kamienie mogą przedostać się do pęcherza z górnych dróg moczowych lub wytworzyć się w samym pęcherzu. Powstawaniu kamieni w pęcherzu sprzyja zastój moczu, dlatego też spotykamy je przeważnie u mężczyzn z przerostem lub rakiem gruczołu krokowego. U dzieci i kobiet przyczyną kamicy bywają ciała obce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raa pęcherza

  Raka pęcherza spotyka się częściej u mężczyzn niż u kobiet, zwykle pomiędzy 50 a 60 r.ż. W olbrzymiej większości przypadków są one pochodzenia nabłonkowego. Najczęściej umiejscawiają się w okolicy trójkąta pęcherza i ścian bocznych. Mają skłonność do naciekania ściany pęcherza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica cewki moczowej

  Przeważnie są to kamienie, które zeszły z górnych dróg moczowych. Rzadziej powstają w samej cewce. Może się to zdarzyć w obecności uchyłku, przetoki lub zwężenia cewki. Kamienie takie utrudniają oddawanie moczu, powodują bóle podczas mikcji lub prowadzą do zatrzymania moczu. Można je wyczuć palcami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodonercze

  Wodonercze powstaje wskutek obecności przeszkody w odpływie moczu z miedniczki. Przeszkody mogą być wrodzone (zwężenie  moczowodu, naczynie dodatkowe, moczowód przebiegający poza żyłą główną dolną) lub nabyte (kamica, nowotwory moezowodu itp.). Obecność przeszkody najpierw powoduje rozszerzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie nawrotom kamicy

  Najważniejsze jest wykrycie i usunięcie przyczyny powstawania kamieni, a więc: w przypadkach hiperparatyreozy — usunięcie gruczolaka przytarczyc; usunięcie przeszkody utrudniającej odpływ moczu z nerek lub pęcherza; zwalczanie zakażeń; w złamaniach kości dążenie do szybkiego uruchomienia chorych. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roponercze

  Roponercze powstaje w następstwie zakażenia miąższu nerki, w obecności przeszkody w odpływie moczu z miedniczki.

  Objawy kliniczne. Rozszerzona miedniczka iN kielichy wypełnione są gęstą ropą. Nerka jest zwykle powiększona, twarda i bolesna. U chorych stwierdza się gorjjczkę, bladość powłok...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE PĘCHERZA

  Pęcherz moczowy ma dużą odporność na zakażenie. Dlatego też w każdym przypadku zapalenia należy poszukiwać czynników usposabiających do zakażeń, do których najczęściej należą przeszkody utrudniające oddawanie moczu. Pierwotne zapalenia zdarzają się prawie wyłącznie u kobiet. Drobnoustrojami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica moczowa

  Kamica moczowa może wystąpić w każdym wieku; najczęściej pojawia się między 20 a 50 r.ż. W większości przypadków kamienie tworzą się w kielichach nerki, skąd mogą przedostawać się do miedniczki, moezowodu, pęcherza lub cewki moczowej. W zależności od składu chemicznego odróżnia się kamienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 167

  praca w formacie txt

Do góry