Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Utajona choroba z niedoboru żelaza

  Pierwszy, utajony okres niedoboru żelaza cechuje jedynie zubożenie ustroju w żelazo tkankowe i zapasowe, spowodowane ujemnym bilansem żelazowym. W tym czasie stężenie' hemoglobiny i liczba krwinek czerwonych utrzymują się w granicach prawidłowych, potem rozwija się jawna niedokrwistość z niedoboru...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jawna niedokrwistość z niedoboru żelaza

  Drugi okres niedokrwistości z niedoboru żelaza jest znacznie łatwiejszy do rozpoznania, ponieważ dochodzi do ujawnienia się jej w postaci niedoboru żelaza tkankowego oraz niedokrwistości. Niedokrwistość z niedoboru żelaza występuje dopiero po wyczerpaniu żelaza tkankowego ł zapasowego; cechuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /7 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości syderoblastyczne

  Niedokrwistości syderoblastyczne stanowią grupę przypadków o niejednolitej patogenezie, w których istnieje zaburzenie syntezy hemu na skutek upośledzenia aktywności jego syntetaz. Wspólną ich cechą jest zwiększenie liczby syderoblastów, zwłaszcza patologicznych — pierścieniowatych. Zjawisko to jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /6 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDOKRWISTOŚCI MEGALOBLASTYCZNE

  Patogeneza tych niedokrwistości jest złożona, gdyż mogą one powstawać z niedoboru witaminy Bu, z niedoboru kwasu foliowego lub obu tych czynników jednocześnie.

  U podłoża niedokrwistości megaloblastycz-nych leży zaburzenie syntezy nukleotydów, przebiegającej zasadniczo w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Addisona-Biermera Niedokrwistość złośliwa

  Należy ona do najczęściej spotykanych niedokrwistości megaloblastycznych. Do niedoboru witaminy B12 dochodzi na skutek upośledzonego jej wchłaniania z przewodu pokarmowego, spowodowanego upośledzeniem w wydzielaniu czynnika wewnętrznego przez błonę śluzową żołądka. Czynnik ten zapewnia bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły po resekcji żołądka

  Po 3—10 latach od resekcji żołądka, zwłaszcza całkowitej, lub po rozległej operacji obejmującej dno żołądka (miejsce wydzielania czynnika wewnętrznego) występuje u ok. 60% chorych niedokrwistość podobna do złośliwej. Powstaje ona z niedoboru witaminy Bj*, wywołanego nabytym upośledzeniem wy-l...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skręt jądra

  Skręt jądra polega na kilkakrotnym jego obrocie wokół długiej osi powrózka nasiennego, czego następstwem jest niedokrwienie jądra. Po 10—12 h trwania skrętu jądro ulega zwykle martwicy.

  Objawy kliniczne. Skręt wywołuje bardzo silne bóle jądra. Jądro przemieszcza się w kierunku zewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak prącia

  Umiejscawia się on przeważnie na żołędzi i na napletku. Początkowo tworzy drobne, twarde owrzodzenie, które w późniejszym okresie rozrasta się i przybiera postać kala-fiorowatego guza. Z powierzchni rozpadającego się guza sączy się cuchnąca wydzielina.

  Rozpoznanie. Ustala się je na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie najądrza

  Zapalenie najądrza jest zwykle sprawą wtórną i pojawia się w przebiegu zapalenia cewki, pęcherza moczowego lub gruczołu krokowego. Bakterie przedostają się do najądrza drogą wstępującą poprzez nasienio-wód lub naczyniami chłonnymi. Proces zapalny z najądrza bardzo rzadko rozprzestrzenia się na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁUPEK

  Ściągnięcie do tyłu wąskiego lub zblizno-‘ waciałego napletka może doprowadzić do zadzierzgnięcia żołędzi w rowku zażołędnym. Rozwijający się wówczas obrzęk utrudnia ponowne sprowadzenie napletka w dół i' pokrycie nim żołędzi. We wczesnym okresie należy próbować sprowadzić napletek, Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt

Do góry