Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZESPOŁY „HIPERSPLENICZNE"

  Hipersplenizm jest pojęciem umownym, używanym dość często dla określenia zespołów hematologicznych cechujących się zwłaszcza pancytopenią lub cytopenią 1- i 2-ukła-dową, hiperplazją szpiku, splenomegalią i ustępowaniem tych objawów po usunięciu śledziony.

  Pancytopenia „hiperspleniczna” może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół di Guglielmo

  Zespół di Guglielmo, który był do niedawna traktowany jako odrębna jednostka chorobowa, traktowany jest obecnie jako pewna faza ostrej szpikowicy. Odróżnia się:

  1)    okres „czystej” szpikowicy czerwono-krwinkowej, w której występuje rozrost układu erytroblastycznego (w szpiku i krwi obwodowej liczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADKRWISTOŚCI OBJAWOWE

  Są one przeważnie następstwem schorzeń przebiegających z niedotlenowaniem krwi tętniczej, które powoduje wyrównawczą reakcję układu erytroblastycznego i zwiększenie liczby krwinek czerwonych we krwi obwodowej.

  Niedotlenowanie krwi tętniczej może mieć charakter fizjologiczny lub patologiczny. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości autoimmunohemolityczne

  Niedokrwistości autoimmunohemolityczne należą do chorób autoimmunologicznych i są spowodowane wytwarzaniem w ustroju chorego różnych typów przeciwciał, reagujących z antygenem na powierzchni erytrocytów, co prowadzi do skrócenia czasu ich przeżycia.

  Przeciwciała te — globuliny o stałej sedymentacji 7S i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA

  Jest to przewlekły stan chorobowy, cechujący się rozrostem elementów układu białokrwinkowego, głównie mielocytów i metamielocytów obojętnochłonnych, który przejawia się dużą leukocytozą i nacieczeniem szpiku i narządów wewnętrznych, zwłaszcza śledziony i wątroby, przez rozrastające się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /5 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerwienica prawdziwa Choroba Vaqueza

  Jest to przewlekła postępująca choroba, zaliczana do szpikowych schorzeń rozrostowych, cechująca się zwiększeniem wszystkich elementów morfotycznych krwi oraz .zwiększeniem całkowitej objętości krwi krążącej i masy czerwonokrwinkowej.

  Objawy kliniczne. Choroba występuje częściej u mężczyzn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości hemolityczne z „ciepłymi” przeciwciałami

  Niedokrwistości tego typu mogą występować w każdym wieku. Większość przypadków zaczyna się przewlekle, niepostrzeżenie, niekiedy jednak, zwłaszcza po chorobach zakaźnych, początek bywa nagły.

  Poza ogólnymi objawami niedokrwistości hemolitycznej i charakterystycznymi dla au-toimmunologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY CHOROBOWE UKŁADU BIAŁOKRWINKOWEGO

  W licznych stanach chorobowych w stosunku do wartości prawidłowych leukocytów mogą zachodzić zmiany dotyczące:

  1)    liczby krwinek białych (leukopenia lub leukocytoza),

  2)    przesunięcia we wzorze odsetkowym leukocytów oraz

  3)    zmian jakościowych.

  Odchylenia te mają bardzo duże znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /5 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości hemolityczne z „zimnymi" przeciwciałami

  W przeciwieństwie do poprzedniej grupy niedokrwistości obecnie przedstawiana występuje u osób po 50 r.ż. Poza ogólnymi objawami cechującymi zespoły hemolityczne występują typowe dla tej postaci oznaki chorobowe, pojawiające się w związku z ochłodzeniem lub chłodną porą roku. Są to: sinica obwodowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRA GRANULOCYTOPENIA

  Choroba ta cechuje się nagłym wystąpieniem gorączki, zmian wrzodziejących w jamie ustnej i gardle oraz znacznym zmniejszeniem liczby granulocytów we krwi obwodowej.

  Ostra granulocytopenia, uważana poprzednio za odrębną jednostkę chorobową — agra| nulocytozę, jest w większości przypadków zjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 444

  praca w formacie txt

Do góry