Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Białaczka kosmatokomórkowa

  Białaczka kosmatokomórkowa jest specjalną postacią rozrostu komórek limfoidalnych

  B. Mają one włochate wypustki i zawierają w cytoplazmie ziarnistości o dodatniej reakcji na kwaśną fosfatazę oporną na winian.

  Objawy kliniczne. Klinicznie cechują tę chorobę splenomegalia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁA ERYTROLEUKEMIA

  Różnice między przewlekłą erytroleukemią i przewlekłą szpikowicą mają charakter ilościowy. Obok rozrostu układu granulocyto-wego stwierdza się rozrost układu erytrobla-stycznego.

  We krwi obwodowej występuje duża liczba — od kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów w 11 (kilkanaście — kilkadziesiąt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROMBOCYTOPATIE

  W stanach tych objawy krwotoczne, przypominające skazę małopłytkową, lecz o łagodniejszym przebiegu, występują u osób z prawidłową lub nieco zmniejszoną liczbą płytek, które wykazują jednak zaburzenia jakościowe i czynnościowe.

  Za pomocą podstawowych badań labora-jj toryjnych stwierdza się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniaki nieziarnicze o mniejszej złośliwości

  Do chłoniaków nieziarniczych o mniejszej złośliwości należą stosunkowo rzadko występujące: ziarniniak grzybiasty i zespół Seza-ry’ego (rozrost komórek T), immunocytoma (proliferacja B):lymphoplasmocytoid.es, lym-phoplasmocyticum i pleomorphicum, a także chłoniaki centrocytowe (proliferacja komórek B) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTEOMIELOSKLEROZA

  Zespół ten ma wiele cech wspólnych z przewlekłą białaczką szpikową i uważany jest także za proces rozrostowy szpiku. Przemawiają za tym m.in. liczne przypadki przekształcenia się czerwienicy i przewlekłej białaczki szpikowej w osteomielosklerozę (OMS).

  Objawy kliniczne. Rozrost szpikowy obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADPŁYTKOWOSĆ KRWOTOCZNA SAMOISTNA

  Jest to schorzenie rozrostowe, przebiegające ze skazą krwotoczną, zależną prawdopodobnie od zahamowania wytwarzania trom-boplastyny osoczowej przez nadmiar płytek. Po normalizacji liczby płytek ustępują objawy krwotoczne, przy których zresztą mogą współistnieć objawy zakrzepowe. Poza zwiększeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości hemol¡tyczne spowodowane izoprzeciwciałami

  Stan ten należy do jednego z najcięższych po zabiegu leczniczym. Wstrząs, jaki występuje po przetoczeniu krwi obcogrupowej, mo-ż&: sam przez się doprowadzić do śmierci biorcy.

  Etiologia. Przyczyną jest reakcja ustroju biorcy, w którego osoczu znajdują się przeciwciała anty-A, anty-B lub przeciwciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mononukleoza

  Mononukleoza jeśt ostrą chorobą limfopro-liferacyjną, samowygasającą, wywołaną zakażeniem wirusem Epstein-Barra. Wczesną ostrą fazę choroby cechuje znaczna limfo-cytoza i obecność we krwi obwodowej, w limfadenogramach, a w mniejszym stopniu także w szpiku — atypowych limfocytów. Większość z nich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość aplastyczna

  Zespoły te występują coraz częściej, w związku ze stale zwiększającym się narażeniem współczesnego człowieka na liczne środki chemiczne o działaniu toksycznym oraz na energię promienistą. Styka się on z nimi zarówno w życiu codziennym (środki chemiczne w gospodarstwie domowym, środ-g ki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /5 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRA BIAŁACZKA

  Jest to ostra choroba, charakteryzująca się nieodwracalnym rozrostem niedojrzałych komórek układu białokrwinkowego, komórek macierzystych, mieloblastów, promielocytów lub limfoblastów, które naciekają tkanki i narządy. Przebiega ona z wysoką gorączką, ciężką niedokrwistością i objawami skazy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /9 662

  praca w formacie txt

Do góry