Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Hemofilia B

  Hemofilia B jest genetycznie uwarunkowana niedoborem czynnika IX (Christmas) i zajmuje drugie miejsce pod względem częstości występowania wśród wrodzonych skaz krwotocznych. Jej obraz kliniczny niczym nie różni się od obserwowanego w hemofilii A. Czynnik IX jest trwały w czasie konserwacji osocza lub krwi w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpiczak mnogi

  Szpiczak mnogi jest nowotworem złośliwym, w którym patologicznemu rozrostowi ulegają komórki plazmatycznejSnaciekające przede wszystkim szpik i kości, narządy wewnętrzne (wątroba, nerki,'; śledziona, płuca), a nawet skórę, i wytwarzające duże ilości immunoglobulin monoklonalnych.

  W bardzo rzadko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /6 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniaki złośliwe

  Chłoniaki złośliwe są litymi nowotworami, powstałymi na skutek proliferacji komórek układu chłonnego i charakteryzującymi się rozmaitymi zaburzeniami immunologicznymi. Stanowią one ok. 5% wszystkich nowotworów. 

  Nowotwory wychodzące z komórek plaz-matycznych powodują powstawanie dużej ilości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarkoidoza

  Obraz kliniczny. Występuje u ludzi młodych, przejawiając się najczęściej uogólnioną limfadenopatią i zmianami w płucach (powiększenie węzłów śródpiersia, nacieki drob-noguzkowe lub zmiany włókniste). Ponadto mogą występować nacieki w skórze, tęczówce, przyusznicach, kościach. Zmiany te dają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIARNICA ZŁOŚLIWA

  Ten proces rozrostowy, o nieznanej etiologii, zajmujący przede wszystkim układ chłonny i narządy wewnętrzne, przebiega ze stanami gorączkowymi, niedokrwistością i wyniszczeniem.

  Choroba występuje najczęściej między 20 a 40 r.ż. Biorąc za podstawę obraz histologiczny, można ją podzielić na 4...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /7 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skaza małopłytkowa samoistna

  Jest to skaza krwotoczna, w której nie udaje się wykryć przyczyny istniejącej małopłytkowości, choć istnieje wiele pośrednich dowodów świadczących o jej autoimmuno-logicznym charakterze. Występuje ona przeważnie u dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych.

  Obraz kliniczny. Pełny obraz skazy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniak limfocytowy

  Chioniak limfocytowy, występujący przeważnie w postaci przewlekłej białaczki lim-fatycznej, jest najczęściej występującą (w ok. 25% przypadków) i stosunkowo najłagodniejszą postacią wśród chłoniaków nieziarni-czych.

  Choroba polega na patologicznym rozroście limfocytów B (szpikozależnych), rzadko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /9 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunotrombocytopehia

  Patogeneza immunotrombocytopenii jest podobna jak immunogranuloeytopenii (str. 337), może ona być wywołana przez te same lub zbliżone leki. W niektórych przypadkach, gdy stosowanie leku przed powstaniem choroby jest wątpliwe, nie udaje się przeprowadzić ostrej granicy między immunotrom-bocytopenią a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniak immunocytowy

  Jest to chłoniak limfoplazmocytoidalny (immunocytoma), ¿echujący się wytwarzaniem nieprawidłęwych białek krwi — ma-kroglobulin, czyli immunoglobulin IgM. Mają one niezwykle dużą masę cząsteczkową — ponad1 min.

  Objawy kliniczne. Obraz kliniczny, a także cytologiczny, może być podobny jak w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małopłytkowości objawowe

  Objawy skazy krwotocznej małopłytkowej mogą występować na skutek toksycznego wpływu niektórych substancji chemicznych lub toksyn endogennych (np. mocznica, niewydolność wątroby) na układ płytkotwórczy (patrz Zespoły aplastyczne, str. 333). Mało-| płytkowości towarzyszy wówczas zmniejszenie lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 569

  praca w formacie txt

Do góry