Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SKAZY KRWOTOCZNE NACZYNIOWE

  Określeniem tym obejmuje się naczyniową skazę krwotoczną ; towarzyszącą objawom alergicznym (rumień, pokrzywka, przesięki alergiczne skórne i śluzówkowe) i nie wykazującą zmian w zakresie płytek ani osoczowych czynników krzepnięcia krwi.

  Skaza krwotoczna zależy w tych przypadkach od zwiększonej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plamica naczyniowa objawowa

  Może ona powstać na skutek uszkodzenia śródbłonków naczyniowych w przebiegu wielu zakażeń (podostre zapalenie bakteryjne wsierdzia, zakażenie meningokokowe i pneu-mokokowe, gruźlica, błonica, posocznica róż-; nego rodzaju), zatruć (atropiną, belladoną, jodkami, bizmutem, rtęcią, fenacetyną, lekami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony niedobór czynnika I - fibrynogenu

  Wrodzony niedobór fibrynogenu spotykany jest wyjątkowo rzadko. W przypadkach tych wykrywa się niekiedy śladowe ilości tego białka we krwi chorych. Za najniższe niezbędne dla prawidłowej hemostazy przyjmuje się stężenie 5 mg/l. Ze względu na długi okres półtrwania fibrynogenu (4—5 dni) i łatwo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Rendu-Osier-Webera

  Jest to skaza krwotoczna powstała na skutek pękania licznych rozszerzeń naczyń wło-skowatych i drobnych naczyń żylnych. Tę nieprawidłowość naczyniową dziedziczy się jako cechę dominującą.

  Objawy kliniczne. Krwawienia z jamy ustnej, języka, nosa, przewodu pokarmowego, dróg moczowych i rodnych —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba v. Willebranda

  Jest to wrodzona skaza krwotoczna dziedziczona w sposób autosomalny dominujący i występująca jako trzecia co do częstości skaza krwotoczna. Poza niedoborem aktywności koagulacyjnej czynnika VIII stwierdza się wydłużony czas krwawienia, nieprawidłową adhezję płytek, niedobór antygenu czynnika VIÍI oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY ŚLEDZIONY

  Śledziona jest narządem zbliżonym pod względem budowy do węzła chłonnego. Spełnia ona w ustroju liczne czynności, których zaledwie część została w ostatnich latach lepiej poznana. Śledziona jako główny przedstawiciel układu chłonnego i siateczkowo-śródbłonkowego w ludzkim organizmie bierze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony niedobór czynnika V — parahemofilia

  Choroba ta występuje rzadko, a jej obraz kliniczny jest podobny jak w hemofilii. Dla uzyskania hemostatycznego stężenia czynnika V wystarcza przetoczenie osocza w ilości 15 ml/kg m.c., ponieważ półokres trwania tego czynnika jest dość długi (24—48 h). Ze względu na labilność czynnika V w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPLENOMEGALIA W CHOROBACH ZAKAŹNYCH

  Wśród ostrych chorób zakaźnych, przebiegających z powiększeniem śledziony, należy wymienić różne postacie durów, chorobę Banga, mononukleozę zakaźną, poza tym ropień śledziony, podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia.

  We wszystkich tych zespołach na czoło objawów klinicznych wysuwają się cechy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAZY KRWOTOCZNE Z NIEDOBORU OSOCZOWYCH CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA KRWI

  Podstawą rozpoznania charakteru skazy krwotocznej nie mogą być rutynowe badania czasu krzepnięcia, krwawienia i protrom-binowego (gdyż są one przeważnie prawidłowe), lecz konieczne są bardziej precyzyjne badania układu krzepnięcia, a często i oznaczenie zawartości poszczególnych czynników hemostazy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hemofilia A

  Hemofilia A (niedobór czynnika VIII — globuliny antyhemofiłowej, AHG) jest najczęstszą wrodzoną skazą krwotoczną, dziedziczoną w sposób recesywny sprzężony z płcią. Ciężkość klinicznego przebiegu jest determinowana przez stopień niedoboru AHG. Odróżnia się:

  1)    postać ciężką, w której...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 905

  praca w formacie txt

Do góry