Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHOROBA POSUROWICZA

  Etiologia i patogeneza. Choroba posurowi-cza jest ogólnoustrojowym odczynem, występującym po wprowadzeniu pozajelitowym, po raz pierwszy lub ponownie surowicy ob-cogatunkowej. Najczęstszą przyczyną wystąpienia choroby posurowiczej jest podanie w celach leczniczych lub zapobiegawczo surowicy przeciwtężcowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGIE POLEKOWE

  Etiologia i patogeneza. Alergeny lekowe mogą działać jako pełne antygeny (związki wieloeząsteczko we) lub mogą wykazywać działanie haptenów (proste związki chemiczne). Do leków*/ które są najczęściej przyczyną uczulenia, należą preparaty białkowe, jak surowice odpornościowe, surowice...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY ALERGICZNE

  Zgodnie z definicją Międzynarodowego Komitetu Alergologicznego alergia jest nabytą, jakościowo zmienioną odczynowością żywych tkanek, wywołaną swoistym alergenem (1958 r.). Obecnie przyjmuje się; * że nadwrażliwość ustroju na określone alergeny jest ref ąikcją immunologiczną związaną z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGENY, PODZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

  Alergenem może być praktycznie każda substancja Mj? występująca powszechnie lub sporadycznie w środowisku człowieka Klnie-! zależnie od jej budowy chemicznej, drog{ wprowadzenia do ustroju »właściwości im-r’ munogennych. Alergeny mogą stanowić péMK ne antygeny (białka, połączenia więlocukrów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY REAKCJI ALERGICZNYCH

  Iśtnieją 2 podstawowe typy immunologicznych reakcji; ustroju:nadwrażliwość typu natychmiastowego^w której objawy choro-t bowe występują natychmiast lub w krótkim czasie po zadziałaniu alergenem, inadwrażliwość typu opóźnionego, w której objawy alergiczne pojawiają się po 24 lub 48 godzinach po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /9 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie chorób alergicznych

  Leczenie chorób alergicznych, ze względu na ich złożoną patogenezę i trudności diagnostyczne, nie jest łatwe. Wyróżnia się 2 metody postępowania: leczenie przyczynowe, eliminujące czynnik etiologiczny oraz blokujące poszczególne etapy odczynu alergicznego, oraz leczenie objawowe, ograniczające skutki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /13 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabyte skazy krwotoczne z niedoboru osoczowych czynników krzepnięcia

  W skład „zespołu protrombiny” wchodzą czynniki krzepnięcia: II, VII, IX i X. Miejscem ich syntezy jest komórka miąższu wątroby, a kofaktorem syntezy — witamina K. Jest zatem zrozumiałe, że równoczesny niedobór tych czynników może występować w awitaminozie K, w przebiegu leczniczego stosowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPLENOMEGALIA ZASTOINOWA

  Jednym z najczęstszych zespołów chorobowych, przebiegających ze splenomegalią, jest nadciśnienie wrotne, spowodowane bądź marskością wątroby (blok wewnątrzwątrobo-wy), bądź zakrzepami w układzie żyły wrotnej (blok zewnątrzwątrobowy).

  W pierwszym przypadku występują przede wszystkim objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe

  Objawy kliniczne. Na skutek śródnaczy-niowej aktywacji krzepnięcia powstają mnogie zakrzepy w wielu naczyniach, a zawar-' tość biorących .w tym udział czynników (płytki, fibrynogen, czynnik V, VII, XII) ulega zmniejszeniu (koagulopątia z użycia), co powoduje występowanie skazy krwotocznej. Może ona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORBIELE, NOWOTWORY I INNE RZADKIE CHOROBY ŚLEDZIONY

  Torbiele powstają w śledzionie niezwykle rzadko. Mają one charakter pasożytniczy (najczęściej bąblowce) i niepasożytniczy (dwukrotnie rzadziej). Stanowią one wskazanie do splenektomii.

  Również pierwotne nowotwory śledziony należą do rzadkości. Mogą to być odosobnione chłoniaki lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 942

  praca w formacie txt

Do góry