Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Parkinsonizm naczyniowy

  Pojęcie parkinsonizmu naczyniowego obejmuje zaburzenia ruchowe typu poza-piramidowego, które razem z zespołem otępiennym są często wyrazem zmian wielozawałowych mózgu na podłożu choroby naczyń mózgowych. Ścisłe wyizolowanie, jako odrębnej jednostki chorobowej jest kwestią sporną. Tomografia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania uboczne farmakologicznego leczenia choroby Parkinsona

  Fluktuacje w nasileniu symptomatyki choroby Parkinsona mogą być uwarunkowane wpływem czynników psychicznych. Przykładem jest paradoksalna kineza, sytuacja, w której chory w obliczu dużego zagrożenia lub podniecenia prezentuje niespodziewanie dobrą sprawność motoryczną, chociaż przed momentem dominowała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia czynności wykonawczych

  W większości badań, w których pacjenci muszą podołać wielkim neuropsycho-logicznym bateriom testowym, jednogłośnie stwierdza się obecność wyraźnych zaburzeń w badaniu zwanym Wisconsin-Card-Sorting-Test (WCST). W badaniu tym pacjent musi posortować kartki oznakowane symbolami, kolorem i cyframi według...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akineza, maskowatość twarzy

  Czynność układu ruchowego u pacjentów z chorobą Parkinsona cechuje opóźnienie „programu ruchowego", spowolnienie i zubożenie motoryczne. Zaburzenie to dotyczy nie tylko ruchów dowolnych, ale w szczególności ruchów niezależnych od woli, automatycznych i odruchowych. Przy czym można tu wyróżnić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się i pamięć

  W przypadku oceny sprawności pamięci pacjentów duże znaczenie posiada rozdzielenie pamięci na tak zwaną pamięć deklaratywną i proceduralną. Pamięć deklaratywna obejmuje obszar rzeczy, które są przeżywane lub ulegają procesowi uczenia się i niejako mogą być „recytowane". W przypadku pamięci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa chorego na Parkinsona

  Typowe jest pochylenie sylwetki do przodu. Patrząc na pacjenta z boku i z tyłu względnie z przodu można opisać w zależności od czasu trwania i ciężkości choroby w różnym stopniu wyrażone zmiany:

  -    odcinek szyjny kręgosłupa jest w stromym ułożeniu,

  -    odcinek piersiowy ustawiony w zgięciu do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOLOGIA choroby Parkinsona

  W trakcie normalnego procesu starzenia dochodzi do wzrastającego zwyrodnienia neuronów dopaminergicznych w części zbitej istoty czarnej. Ten fizjologiczny proces starzenia się organizmu należy odróżnić od procesu zwyrodnieniowego zachodzącego w przypadku choroby Parkinsona. W tym przypadku dochodzi do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyzartria

  W chorobie Parkinsona dochodzi również do zaburzenia zdolności mówienia. Przy czym może tu dojść do wystąpienia nieprawidłowości w obrębie artykulacji, fonacji, melodii głosu oraz siły głosu. W około 30% przypadków pierwszymi objawami choroby Parkinsona są zaburzenia artykulacyjne (wypowiedzi)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachorowalność na Parkinsona

  Częstość występowania choroby Parkinsona została stwierdzona na podstawie wieloletnich badań wielu gmin i okręgów administracyjnych o stabilnej populacji prowadzonych w Dani, Anglii i USA. Wskaźnik zachorowalności zawiera się w przedziale od 12 na 100 000 mieszkańców w Carlisle, w Anglii do 19 na 100 000...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia połykania w chorobie Parkinsona

  Zaburzenia połykania uważano kiedyś za rzadko spotykane. Przede wszystkim w przypadku przyjmowania stałych pokarmów dochodzi do uczucia/wrażenia zatykania w gardle, i rzadko również do cofania się pokarmu. Także tu przyjmuje się za przyczynę akinezę mięśni uczestniczących w akcie połykania, jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /709

  praca w formacie txt

Do góry