Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Środowisko przyrodnicze

  Krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teren zakładu pracy

  Przestrzeń wrazz obiektami budowlanymi będąca w dyspozycji pracodawcy, w której organizuje on miejsca pracy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taras

  Pozioma lub lekko nachylona powierzchnia morfologiczna, ograniczonaz jednej strony stokiem wznoszącym się ku górze, z drugiej zaś – stokiem opadającymw dół, powstała na skutek → erozji lub → akumulacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki inicjujące

  Spłonki, zapalniki, lonty detonujące, opóźniacze detonacyjne oraz inne środki służące do zainicjowania → materiału wybuchowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tereny poeksploatacyjne (pogórnicze)

  T. → wyrobiska poeksploatacyjnego (końcowego), → zwałowiska zewnętrznego (zbocza, wierzchowina) i → wewnętrznego (wierzchowina), place składowe i obsługi warsztatowo-magazynowej, drogi technologiczne, trasy przenośników, powierzchnie zakładu przeróbczego oraz wszelkie inne tereny związane z zakończoną →...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarcie wewnętrzne

  Opór, jaki stawiają ziarna i cząstki gruntu przy przemieszczaniu się względem siebie; składowa wytrzymałości na ścinanie, wyrażona → kątem tarcia wewnętrznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zabierkowy (blokowy, pasami)

  S. eksploatacji złoża równoległymi pasami na całą wysokość czoła przodku – zabierki; kierunek postępu zabierki jest prostopadły do kierunku eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szerokość pasa ochronnego

  Odległość mierzona od obiektu lub terenu chronionego do → obrzeża wyrobiska; nie powinna być ona mniejsza niż wartości określone w normie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zabierkowy wkopem (pot. wcięcie, zacięcie)

  Odmiana s. zabierkowego, polegająca na wcinaniu się w caliznę czołowo z pozostawieniem skarp (ścian) bocznych po obu stronach zabierki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkody górnicze

  To, co zostało utracone na skutek zniszczenia, zabrania itp. wskutek działalności górniczej; w sprawach szkód stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego; jeżeli jest to możliwe, naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry