Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Torf

  Utwór akumulacyjny pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, powstały w wyniku procesu torfieniaprzebiegającego w określonych warunkach wodnych, powietrznych i mikrobiologicznych, składający się ze szczątków roślin w różnym stopniu zhumifikowanych oraz humusu torfowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony indywidualnej

  Ś. przeznaczone do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łączniew środowisku pracy; do środków ochrony indywidualnej zalicza się odzież ochronną oraz środki ochrony kończyn dolnych i górnych, głowy, twarzy i oczu, układu oddechowego, słuchu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test umiejętności

  T. egzaminu w toku postępowania w celu uznania nabytych w krajach Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczego zawodu; t.u. jest przeprowadzany w języku polskim.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technik

  Specjalista w zakresie wiedzyi umiejętności technicznych; ten, kto pracuje w jakiejś gałęzi techniki; absolwent technikum; technik budowlany, górnictwa odkrywkowego, strzałowy, elektryk.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony zbiorowej

  Ś. przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi,w tym pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika strzelnicza

  Środki i sposoby dotyczące ogółu czynności związanych z urabianiem skał za pomocą środków i urządzeń strzelniczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki transportu

  Maszyny i urządzenia przeznaczone do transportu ludzi, materiałów; wyróżnia się ś.t.: oponowego (→ wozidła, → samochody, → ładowarki), ciągłego (→ przenośniki taśmowe na lądzie i pływające, rurociągi tłoczne), szynowego (wagony normalnotorowe i wąskotorowe), wodnego (→ barki, →...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia (robót, zwałowania)

  Sposób wykonywania określonych robót → przygotowawczych, → udostępniających, → zwałowania z wykorzystaniem odpowiednich maszyn, urządzeń lub innych środków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko

  Ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconychw wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teren budowy

  Przestrzeń, w której prowadzone są → roboty budowlane wrazz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt

Do góry