Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Transport linowy

  T. z wykorzystaniem stalowej liny stanowiącej tor, po którym przesuwają się wózki robocze lub służące do ciągnięcia ewentualnie przenoszenia ładunków w wózkach, pojemnikach, czerpakach względnie do przemieszczania dużych bloków skalnych; do t.l. zalicza się t.: dźwignicami linowymi oraz żurawiami...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torf leczniczy (borowina)

  Torf przydatny do celów balneoterapii, np. okłady borowinowe, maści; wyróżnia się borowinę wysoką, niską i przejściową.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udostępnianie złoża

  Ogół → robót górniczych umożliwiających rozpoczęcie eksploatacji kopaliny; zdjęcie gleby i nadkładu, wykonanie → wkopu udostępniającego z poziomami eksploatacyjnymi i → pochylniami transportowymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport technologiczny

  Przemieszczanie urobku od maszyn urabiających lub ładujących do urządzeń lub miejsc odbierających urobek; wyróżnia się t.t.: na poziomach wyrobiska, z wyrobiska na powierzchnię kopalni, na powierzchni i na zwałach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torfowisko niskie

  T., które jest zasilane przede wszystkim przez → wody gruntowe; tworzy się najczęściej w dolinach rzecznych przy udziale trzcin, turzyc, mchów oraz drzew i krzewów liściastych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trwałość kamienia

  Zdolność do trwałego utrzymywania swych cech i funkcji (walorów użytkowych) oraz odporności na zniszczenia lub uszkodzenie; miarą trwałości jest czas niezawodnego użytkowania.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torfowisko przejściowe

  T. pośrednie między → torfowiskiem wysokim a → torfowiskiem niskim; jest zasilane zarówno przez → wody gruntowe, jak i wody opadowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tymczasowa obudowa biologiczna

  Rekultywacja, której celem jest doraźne zazielenienie zwałowisk przeznaczonych w przyszłości do likwidacji lub wyrobisk przewidzianych do dalszej eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torfowisko wysokie

  T. występujące na wyniesieniu terenu, zasilane głównie przez wody opadowe, niezapewniające żyzności, o słabym rozwoju roślinności torfotwórczeji zwykle małej miąższości powstałego torfu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tymczasowy obiekt budowlany

  O.b. przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesieniaw inne miejsce lub rozbiórki, a także o.b. niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży uliczneji wystawowej, przykrycia namiotowe i powłoki...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt

Do góry