Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Układ technologiczny

  Zbiór maszyni urządzeń celowo dobranych i funkcjonalnie połączonych dla prowadzenia procesu eksploatacyjnego, przeróbczego lub obróbczego, np. u. koparka – transport (taśmowy) – zwałowarka w kopalniach węgla brunatnego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uskok

  Struktura tektoniczna powstająca na skutek przemieszczenia się względem siebie dwóch części ośrodka skalnego wzdłuż dzielącej je powierzchni lub strefy nieciągłości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia

  Według definicjizustawyprawo ochrony środowiska [11] niestacjonarne urządzenia technicznie, w tym środki transportu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ przeróbczy

  Układ technologiczny do przeróbki kopaliny; wyróżnia się układy:

  przewoźne – bez własnego napędu, przemieszczane obcymi środkami transportu,

  samojezdne (przejezdne) – wyposażone w mechanizm jazdy z własnym napędem do przemieszczania w wyrobisku lub po innym terenie,

  stacjonarne – z niektórymi...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym

  Urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczalnia lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujęcie wód podziemnych

  Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia; najczęściej za pomocą pionowych wyrobisk: studzien, a więc otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a znacznie rzadziej wyrobisk poziomych: drenów, sztolni wodnej, studni promienistej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport

  Przemieszczanie urobku od miejsca załadunku na poziomach roboczych do punktów odbioru, przemieszczanie urobku, materiałów, maszyni ludzi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy zapalników ostrych

  W zależności od dodatkowych własności ZE dzieli się na:

  C – ciśnienioodporne, odporne na ciśnienie powyżej 9,8 MPa,

  T – termoodporne, odporne na temperaturę powyżej 50°C.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport kopalniany

  Zespół czynności związanych z przemieszczaniem w odpowiednim czasie na obszarze kopalni urabianej kopaliny, nadkładu (→ mas ziemnychi skalnych) i innych ładunków z jednego miejsca w inne, przy wykorzystaniu właściwie dobranych środków technicznych i organizacyjnych; wyróżnia się rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uciążliwość dla środowiska

  Zjawiska fizycznelubstany,zależnieodwielkościlubintensywności, dokuczliwe lub wręcz szkodliwe dla otaczającego środowiska; zalicza się do nich m.in. hałas, wibrację, zanieczyszczenie powietrza, odpady.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt

Do góry