Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Woda kopalniana

  W. dopływająca do wyrobisk podziemnych lub odkrywkowych i wypompowywana z nich na powierzchnię; także → wody złożowe → akwenu eksploatacyjnego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiertarka

  Narzędzie mechaniczneo napędzie elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym stosowane do wiercenia otworów w skałach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda lecznicza

  Woda podziemna bakteriologicznie czysta, o niewielkich wahaniach składu chemicznego i właściwości fizycznych,niezawierająca składników szkodliwych dla zdrowia i wykazująca działanie lecznicze potwierdzone wynikami obserwacji lekarskich oraz uznana za leczniczą przez rozporządzenie Rady...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiertnica

  Urządzenie mechaniczne, hydrauliczne lub pneumatyczne służące do wykonywania otworów wiertniczych (najczęściej do robót strzelniczych) określoną metodą wiercenia obrotowego, udarowego, udarowo-obrotowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda przemysłowa

  Każda woda używana w procesach przemysłowych lub nadająca się do wykorzystania przemysłowego; pojęcie wykorzystywane przy ogólnych ocenach jakości wód podziemnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcinka

  Wcięcie w ławie skalnej (głównie w granitowej) mającej co najmniej dwie płaszczyzny odsłonięte (stropową i np. czołową) wykonane w celu podziału ławy na monolity i bloki; wcięcie wykonuje się ręcznie, mechanicznie, materiałem wybuchowym lub → palnikiem termicznym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzysk

  Stosunek ilości (użytecznego) składnika zawartego w koncentracie do ilości tegoż składnika w → nadawie, wyrażonyw procentach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszlachetnianie kopaliny

  Przetwarzanie surowej lub → wzbogaconej kopaliny na produkty o większej przydatności lub wartości użytkowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki stateczności

  Parametry techniczne ociosów, skarp, ścian i zboczy określane na podstawie obliczeń z uwzględnieniem → warunków geotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkowanie górnicze

  Wykorzystywanie obszarów ziemi na cele działalności górniczej; wartość i sposób uiszczania wynagrodzenia za ustanowione użytkowanie górnicze określa umowa.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt

Do góry