Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wody powierzchniowe

  Określenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące – cieki, stojące – jeziora i sztuczne zbiorniki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władający powierzchnią ziemi

  Właściciel nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów ustawy prawo geodezyjnei kartograficzne [4] ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda spągowa

  Woda podziemna występująca pod spągiem wyrobiska górniczego, przedostająca się do wyrobiska pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność wód i ryb

  Powierzchniowe wody stojące oraz wody w rowach stanowią własność właścicieli gruntów, na których się znajdują.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda stropowa

  Woda podziemna występująca nad stropem wyrobiska górniczego, przedostająca się do niego ze stropu pod wpływem siły grawitacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność złóż kopalin

  Złoża kopalin niestanowiące części składowych nieruchomości gruntowej są własnością Skarbu Państwa; w sprawach nieuregulowanych w ustawie [6] do w.z.k. stosuje się odpowiednio przepisyo własności nieruchomości gruntowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdzierka

  Wcięcie w ławie skalnej mającej jedną płaszczyznę odsłoniętą (stropową) wykonane w celu jej podziału na monolityi bloki; w. wykonuje się ręcznie, mechanicznie, materiałem wybuchowym lub → palnikiem termicznym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodochłonność

  Zdolność utworów skalnych do pochłaniania i gromadzenia wody; wyraża się ją stosunkiem objętości wody wypełniającej pory do całkowitej objętości skały.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włom

  Wdarcie się w głąb calizny za pomocą narzędzi, maszyn lub robotami strzałowymi w celu odsłonięcia większej powierzchni i ułatwienia dalszego urabiania lub w celach badawczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkość emisji

  Masa (lub inny parametr fizyczny)substancjizanieczyszczającejemitowanej do atmosfery w jednostce czasu, rodzaj i ilość wprowadzonych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzonych ściekach oraz wytwarzanych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt

Do góry