Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wrąb

  Wykonane mechanicznie lub → palnikiem termicznym wcięcie w → ławie skalnej w celu jej podziału na monolity lub bloki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik stateczności

  Wskaźnik stanu równowagi (→ ociosu, ściany, skarpy, zbocza) wyrażony stosunkiem sumy uogólnionych sił utrzymujących, wynikających z wytrzymałości gruntu (skały), do sumy uogólnionych sił zsuwających, wywołanych siłami grawitacji i filtracji (przepływu) wody przez→ ocios, skarpę, ścianę, zbocze;...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik

  Liczba określająca stosunek dwóch porównywalnych wielkości powiązanych ze sobą w sposób przyczynowo-skutkowy, wyrażona w ułamku dziesiętnym lubw procentach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik napełnienia

  Stosunek objętości urobku w stanie spulchnionymw naczyniu urabiającym koparki, skrzyni samochodu, barki itp. do nominalnej objętości naczynia, skrzyni czy barki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik bryzantyczności

  Liczba porównawcza określająca → bryzantyczność materiału wybuchowego, określana eksperymentalnie za pomocą prób w specjalnych aparatach (Hessa, Kasta itp.).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik odsączalności

  Stosunek objętości wody odsączanej ze skały do objętości skały, wyrażony w ułamku dziesiętnym lub w procentach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik emisji

  Stosunek wielkości e. substancji zanieczyszczającej powietrzew wyniku jakiejś działalności, np. produkcji, do wielkości tej produkcji, np. liczba kilogramów SO2 emitowanych w wyniku wytwarzania jednej tony stali.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wozidło (pot.)

  Nieprzeznaczony do ruchu drogowego, duży → samochód technologiczny samowyładowczy (o ładowności od ok. 35 do 220 ton), często o konstrukcji przegubowej, stosowany do transportu urobku na → terenie zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody kopalniane

  Ogólna nazwa wód wypompowywanych z kopalni; składają się na nie wody dopływające do wyrobisk górniczychz drenowanego górotworu (tzw. dopływ naturalny) oraz wody technologicznie doprowadzane do kopalni, głównie wody wprowadzane wraz z podsadzką hydrauliczną.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody podziemne swobodne

  W.p. ograniczone od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i → strefą areacji, a od dołu (spąg) pierwszym poziomem słabo przepuszczalnym lub nieprzepuszczalnym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt

Do góry