Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Współczynnik spulchnienia

  1. stosunek objętości → urobku do objętości, którą ten sam materiał zajmował w caliźnie;

  2. stosunek objętości → urobku (→ nosiwa) przed i po transporcie, przeładunku lub innej operacji, jakiej może być poddany;

  3. stosunek objętości, którą zajmuje po wystąpieniu procesów naturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik spulchnienia urobku

  W. uwzględniający zmianę objętości urabianej calizny; stosunek objętości urobku do jego objętości zajmowanej w caliźnie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtłaczanie wody do górotworu

  Sposób nieszkodliwego dla środowiska pozbywania się → ścieków, w tym również słonych wód kopalnianych oraz zużytych wód termalnych, polegający na ich w. otworami wiertniczymi do warstw porowatych i przepuszczalnych izolowanych od → poziomów wodonośnych zawierających wody...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybuch

  Zespół zjawisk towarzyszących bardzo szybkiemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w drugi, z wyzwoleniem dużej ilości energii [Nep]; reakcja przebiegająca ze zmienną prędkością, nieprzekraczającą 1000 m/s.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybuchowe materiały (MW)

  Substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznejz wytwarzaniem gazu o takiej temperaturzei ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym [16].

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik osiadania zwałowiska (zwału)

  Względna wielkość końcowego osiadania → zwałowiska (zwału) pod wpływem ciężaru własnego odniesiona do zrealizowanej wysokości zwałowania; wartość w.o.z. uwarunkowana jest → parametrami geotechnicznymi → materiału zwałowego, sposobami → zwałowania, itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik nadkładu

  Stosunek grubości (objętości) nadkładu do miąższości (objętości, masy) kopaliny; wyróżnia się w.n.:→ geologiczny, → przemysłowy, → eksploatacyjny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik narażenia

  W. liczbowy charakteryzujący narażenie pracownika na substancję szkodliwą, obliczony na podstawie wyników jej oznaczania w powietrzu w celu porównania z odpowiednią wartością dopuszczalną.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenie do obrotu

  Przekazanie → wyrobu po raz pierwszy w kraju: użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik wykorzystania złoża

  Stosunek zasobów kopaliny przewidzianej do wydobycia ze złoża do sumy zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt

Do góry