Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wytwórca odpadów

  Wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie o. oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar podsypki kolejowej

  Oznaczanie p.k. poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita; w znaczeniu przyjmuje się obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (→ nadziarno) i pewnej ilości ziarn, które przejdą przez dolne sito (→ podziarno).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydobycie

  Ilość kopaliny dostarczonej w jednostce czasu (t/zmianę, t/miesiąc,t/rok) z wyrobiska górniczego do przeróbki, na składowisko lub na środek transportu kopalnianego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydobywanie

  Ogół czynności górniczych wykonywanych w celu oddzieleniai przemieszczania kopaliny do określonego miejsca (→ składowisko, → przeróbka, →obróbka, odbiór z wyrobiska).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykop

  Wyrobisko w gruncie; wyróżnia się w.: otwarte (ze skarpami), w obudowie czasowej albo trwałej, zapewniającej stateczność ścian, w razie potrzeby może być odwadniany.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykwit

  Białawy proszek występujący niekiedy na powierzchni kamieni i wyrobów kamieniarskich, utworzony wskutek osadzania się rozpuszczalnych soli przenoszonych przez wilgoć przenikającą przez powierzchnię lub wnikającą w tę powierzchnię.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar kruszywa

  Oznaczanie k. poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita wyrażone jako d/D (oznaczenie dopuszcza obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (→ nadziarno) i pewnej ilości ziarn, które mogą przejść przez sito dolne (→ podziarno).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyciek wody podziemnej

  Samoczynny, naturalny, niewielki i nieskoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu lub do wyrobiska górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik porowatości

  Stosunek sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości próbki skały, wyrażonyw ułamku dziesiętnym lub w procentach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydajność koparek

  W. uzależniona od ich cech konstrukcyjnych, właściwości fizyko-mechanicznych urabianych skał, jak również od sposobów i organizacji pracy, geometrii frontu roboczego, warunków atmosferycznych itp.; wyróżnia się wydaj-ności:

  teoretyczną, wyrażoną w m3/h spulchnionego urobku, charakteryzowaną...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /940

  praca w formacie txt

Do góry