Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasobność (złoża)

  Zasoby przypisane1 m2 powierzchni złoża: iloczyn → miąższości, → gęstości przestrzennej i (w przypadku rud) zawartości → składnika użytecznego (w ułamku dziesiętnym).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie

  Emisja, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne środowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawody górnicze w kopalniach odkrywkowych

  Wyszczególnione w klasyfikacjizawodów i specjalności z. [24]; inżynier, technik i górnik odkrywkowej eksploatacji złóż oraz strzałowy, wydobywca kruszywai gliny, kamieniarz i robotnicy pomocniczyw kopalniach i kamieniołomach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby

  Ilość → kopaliny w złożu; z. oblicza się w stanie powietrzno-suchym z podaniem naturalnej wilgotności kopaliny w → złożu określonej równolegle z pomiarem → gęstości przestrzennej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie powietrza

  Zwykle obecność w atmosferze substancji powstających w wyniku działania człowieka lub procesów naturalnych, przy czym substancje te występują w stężeniach i w czasie wystarczającym do niekorzystnego wpływu na komfort, zdrowie i dobra materialne osób i stan środowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład obróbki kamienia

  Teren wrazz obiektami budowlanymi, budowlami i urządzeniami do obróbki bloków, płyt i innych elementów kamiennych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia naturalne

  Zagrożenie wypadkami i wydarzeniami powodujące zakłóceniaw ruchu zakładu górniczego spowodowane przyczynami naturalnymi, np. nagłe wypływy wody, niespodziewane obsuwy skał, samozapłony złóż lub składów torfu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacanie

  Rozdzielanie składników mineralnych kopaliny przez wykorzystanie ich różnych właściwości fizycznychlub(rzadziej) chemicznych, np. różnicy przewodnictwa elektrycznego, współczynnika tarcia, przenikliwości magnetycznej, gęstości, zwilżalności itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie wodne kopalń

  Możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych oraz do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenie wyrobiska odkrywkowego

  Z. ograniczające w sposób trwały dopływ wód i ich działanie erozyjne na skarpach i poziomach eksploatacyjnych; mogą je stanowić: rowy opaskowe wykonane na → obrzeżu wyrobiska, specjalnie uformowany pas terenu przyległego do wyrobiska, tworzący przeciwskarpę.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt

Do góry