Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zawód regulowany

  Zawód wymagający stwierdzenia kwalifikacji;wprzypadkuobcokrajowca konieczne jest odbycie stażu adaptacyjnego oraz/lub zdania egzaminu testowego umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczego zawodu regulowanego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby bilansowe

  Z. złoża lub jego części, którego części naturalne określone przez → kryteria bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalnik elektryczny

  Rurka tekturowa lub metalowa z wprowadzonymi do niej przewodami elektrycznymi tkwiącymi w masie zapalczej; służy do zainicjowania spłonki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby nieprzemysłowe

  Część → zasobów bilansowych, których eksploatacja nie jest możliwa w warunkach określonych przez → projekt zagospodarowania złożaz przyczyn technicznych, ekonomicznych lub wymagań ochrony środowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalnik elektryczny ostry (GZE)

  Zapalnik fabrycznie uzbrojony w spłonkę; stosowany do odpalania ładunków MW w otworach za pomocą prądu elektrycznego uzyskanego z zapalarek; wyróżnia się:

  grupy – w zależności od stopnia bezpieczeństwa wobec mieszaniny metanuz powietrzem i pyłu węglowego z powietrzem,

  klasy – w zależności od stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby operatywne

  Z. → przemysłowe pomniejszone o przewidywane straty powstające przy określonym → systemie eksploatacji złoża i procesach wzbogacania kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalnik nieelektryczny

  Rurka stalowaz materiałem wybuchowym (pentryt lub azydek ołowiu), do której wprowadzono przewód inicjujący nieelektyczny; służy do odpalania ładunków materiału wybuchowego; np. zapalnik typu Nonel.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby pozabilansowe

  Z. lub ich części, których cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż ich eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian ogólnogospodarczych itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasobnik

  Określonych wymiarów zbiornik, pojemnik, dostosowany w konstrukcji do materiału, który ma być w nim gromadzony lub transportowany; z. kruszywa.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby przemysłowe

  Część z. (→ bilansowych lub → pozabilansowych), która może być przedmiotem ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji w warunkach określonych przez → projekt zagospodarowania złoża, optymalny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt

Do góry