Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zgorzel bazaltowa (słoneczna)

  Nietypowy rodzaj rozpadu bazaltów, zaznaczający się powstawaniem jasnych (głównie szarych) odbarwień („plamek”), a następnie pomiędzy nimi sieci drobnych spękań calizny i/lub urobku, prowadzących do zniszczenia struktury skały; z.b. obniża właściwości fizyko-mechanicznekopaliny; możliwe jest niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbocze wyrobiska

  Powierzchnia układu → poziomów (→ półek) i → ścian (skarp, ociosów) pomiędzy → dnem wyrobiskai jego obrzeżem górnym; warunki → stateczności oraz parametry skarp, ścian, ociosów i zboczy określa się na podstawie obliczeń geotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoże kopaliny

  Naturalne nagromadzenie minerałów i skał oraz innych substancji stałych, gazowych i ciekłych, których → wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbocze zwałowiska

  Powierzchnia układu → poziomów (półek) i → skarp pomiędzy → podłożem zwału i jego górną powierzchnią (wierzchowiną); warunki → stateczności oraz parametry skarp i z. określa się na podstawie obliczeń geotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoże małe na potrzeby lokalne

  Z. kopaliny skalnej, którego powierzchnia nie przekracza 2 ha, a przewidywane wydobycie do 20 000 m3/rok bez użycia materiałów wybuchowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdejmowanie nadkładu

  Roboty górnicze udostępniające złoże kopaliny polegające na zdjęciu skał płonnych zalegających nad → stropem złoża oraz → nadkładu wewnętrznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoże torfu

  Cała jednostka geologiczna występująca w jednym zbiorniku sedymentacyjnym; wyróżnia się złoża:

  niskie, jeśli złoże zbuduje wyłącznie → torf niski lub jeśli warstwy towarzyszące innego typu torfów nie przekraczają łącznej miąższości 1,0 m i nie stanowią więcej niż 1/3 ogólnej miąższości...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność zwałowania

  Ilość materiału zwałowanego, którą można w określonych warunkach rozmieścić na zwałowisku w jednostce czasu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoże wielokopalinowe

  Z. składające się z dwu lub więcej kopalin o zbliżonej wartości ekonomicznej lub użytkowej, występujących tak, że ich eksploatacja jest możliwa w jednym zakładzie wydobywczym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgarnianie (torfu)

  Z. odspojonego frezowaniem i częściowo osuszonego torfuw wałki; zgarnianie wykonuje się zgarniarkami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /105

  praca w formacie txt

Do góry