Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zrywarka

  Maszyna do powierzchniowego zruszania skał zwięzłych za pomocą opuszczonego → zrywaka, zazwyczaj poprzedzającego ich urabianie innymi sposobami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierciadło napięte

  Z. wody, którego położenie i kształt są wymuszone spągiem wyżej ległej warstwy nieprzepuszczalnej, nadległej do warstwy → wodonośnej o z.n.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zubożenie kopaliny

  Obniżenie średniej zawartości składnika użytecznego w wydobytej kopalinie w sposób naturalny lub mechanicznie w trakcie eksploatacji i transportu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierciadło swobodne

  Powierzchnia fikcyjnaoddzielającastrefęwódgruntowychod wstęgi wód kapilarnych; w punktach położonych na tej powierzchni ciśnienie jest równe ciśnieniu atmosferycznemu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwałowanie blokowe

  Zwałowanie prostopadle do frontu roboczego pasami o szerokości wynikającej z roboczego zasięgu urządzenia zwałującego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrównoważony rozwój

  Taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki umowne na mapach górniczych

  Z. gospodarki terenami, rekultywacji, wyrobisk odkrywkowych, zwałowisk i innych ustalone normami, określającymi znaczenie, nazwę, kształt i barwę znaków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgarniarka

  Maszyna do płaskiego odspajania cienkich warstw gruntu z powierzchni, po której się porusza, za pomocą poprzecznego noża o szerokości zbliżonej do szerokości maszyny; do transportu urobku gromadzonego w transportowanej skrzyni i jego rozmieszczenia na wyznaczonym miejscu przez stopniowe opróżnianie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiornik wód podziemnych

  Zespół utworów przepuszczalnych o dużym zasięgu przestrzennym z zasobami o znaczeniu użytkowym (ekonomicznym).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak niebezpieczeństwa

  Z. utworzony przez kombinację kształtu geometrycznego, barwy i symbolu graficznegolubobrazkowego (piktogramu) albo tekstu, przekazujący określoną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt

Do góry