Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  4G (4th Generation)

  Projekty globalnych sieci komórkowych czwartej generacji (rozszerzenie rozwiązań sieci 3G), umożliwiające bezprzewodowy odbiór informacji multimedialnych, z transmisją asymetryczną o przepływności w zakresie 5-10 Mb/s w kierunku abonenta. Przewidywane wdrożenie po 2005 r.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  2G+

  Zmodernizowana wersja cyfrowej sieci komórkowej drugiej generacji (2G), określana jako faza 2 (także 2+) i stosowana w sieciach cyfrowych GSM. Rozwiązanie, wyposażone w szybszą transmisję danych typu HSCSD, standardy pakietowe GPRS lub EDGE oraz dostęp internetowy WAP, umożliwia abonentom bezprzewodowym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  802.3

  Standard IEEE określający podwarstwę MAC i fizyczną dla urządzeń działających w sieciach Ethernet LAN z wielokrotnym dostępem typu CDMA/CD z detekcją kolizji. Dotyczy wspólnego dostępu do jednego medium transmisyjnego z nasłuchiwaniem nośnej i wykrywaniem kolizji takich sieci jak: 10BROAD36 (10...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  5B/6T

  Metoda kodowania stosowana w technice światłowodowej, polegająca na kodowaniu 5 bitów informacji (5B) w 6 taktach zegarowych (6T). Efektywność kodowania: 83%.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  3DES (Triple Data Encryption Standard)

  Nowsza wersja algorytmu kryptograficznego DES, zwiększającego odporność na kryptoanalizę liniową i różnicową w stosunku do rozwiązań tradycyjnych, przez zmianę długości klucza szyfrującego - dzięki trzykrotnemu kaskadowemu zastosowaniu algorytmu standardowego. Istnieją dwa schematy szyfrowania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  802.4

  Standard IEEE określający warstwę MAC i fizyczną dla urządzeń działających w szerokopasmowych sieciach magistralowych LAN (Men Sus) z przekazywaniem specjalnego znacznika, nazywanego żetonem (token). Znacznik reprezentujący dokładnie określony strumień bitów danych jest przekazywany od stacji do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  8B/10T

  Metoda kodowania stosowana w technice światłowodowej (Fibrę Channel), polegająca na kodowaniu 8 bitów informacji w 10 taktach zegarowych. Efektywność kodowania: 80%.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  3G (3rd Generation)

  Cyfrowe sieci komórkowe trzeciej generacji o zasięgu globalnym, zrealizowane w standardach: światowym IMT-2000 lub europejskim UMTS, za pomocą nowoczesnych technik cyfrowych TD-CDMA lub WCDMA. Mają od 2001 r. dostarczać informacji multimedialnych z szybkością od 384 kb/s dla pojazdów znajdujących się...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  21B/24T

  Metoda kodowania stosowana w technice światłowodowej (HIPPI), polegająca na kodowaniu 21 bitów informacji w 24 taktach zegarowych. Efektywność kodowania: 87%.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  100Base - FX (100 Mbps Baseband Twisted pa cable)

  Implementacja sieci Fast Ethernet 1 Mb/s w sieciach szkieletowych za pośrednictwem łącz światłowodowych. Korzysta z dwóch włókien kabli z których jedno służy do transmisji sygnałów, a drugie wykrywania kolizji. Maks. zasięg transmisji wynosi 2 km.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt

Do góry