Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Agent zastępczy (proxy agent)

  Procedura konwersji standardowego protokołu zarządzania SNMP na postać niestandardową, zrozumiałą dla konkretnego węzła sieci LAN, w celu umożliwienia monitorowania i kontrolowania elementów sieci nie mających trybu SNMP do zarządzania pracą; może być zlokalizowany w węźle sieci lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregat prądotwórczy

  Źródło rezerwowego zasilania napięciem przemiennym 220/230 V ważnych elementów sieci teleinformatycznych. Składa się z silnika (np. spalinowego), prądnicy synchronicznej oraz urządzeń rozruchowych i kontrolnych. Czas gotowości agregatu (uzyskanie gwarantowanych parametrów sieci zasilania przemiennego)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIN (Advanced Intelligent Network)

  Amerykański wariant sieci inteligentnych (IN) (AT&T, Lucent Technologies) będący rozwinięciem wcześniejszych rozwiązań sieciowych prowadzonych przez firmę Bellcore.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adresacja IP

  Jednoznaczna identyfikacja adresowa stacji (komputera) w sieci Internet przez przyporządkowanie jej adresu IP, składającego się z czterech liczb oddzielonych znakami kropek. Nazwę komputera i sieci ustala użytkowi w porozumieniu z lokalnym administratorem. Serwery adresowe DNS, zarządzające systemem nazw...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIR (Area lnfra Red)

  Rozszerzenie standardu IrDA przez zwiększenie kąta wiązki promieniowania podczerwonego do 120°, w celu udostępnienia pracy wielopunktowej typu P-MP (zamiast dwupunktowej typu P-P jak w zwykłym IrDA) i rozszerzenia zasięgu do 8 m. Przepływność informacyjna w zakresie 250-4000 kb/s.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADM (Add Drop Multiplexer)

  Multiplekser komunikacyjny, czyli dwukierunkowa skalowana krotnica transferowa danych do wydzielania lub wprowadzania pakietów (strumieni danych o niższej krotności), stosowana w synchronicznych sieciach transportowych SDH od przepływności STM-1 do STM-64. Jego cechą charakterystyczną jest możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administrator sieci (supevisor)

  Specjalista odpowiadający za poprawną pracę powierzonego mu sprzętu sieciowego, mający prawo do zmiany uprawnień wszystkich użytkowników. Administrator sieci lokalnej - za pomocą platformy zarządzania siecią - dysponuje bezpośrednio wszystkimi zasobami podległej mu sieci, jak również ma pełną...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)

  Adaptacyjno-różnicowa modulacja kodowo- impulsowa. Jedna z technik kodowania analogowego sygnału mowy na postać cyfrową PCM w celu transmisji głosu przez kanał o różnych przepływnościach: 16/24/32/40 kb/s. Próbkowanie sygnału analogowego jest wykonywane z częstotliwością 8 kHz, a uzyskane próbki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adres sieciowy

  Unikatowy numer identfi- kujący konkretną sieć fizyczną lub zasoby tej sieci Adres stosowany w rozległych sieciach komputerowych zapewnia swobodny i poprawny dostęp do zasobów przez jednoznaczną identyfikację punktu i stępu do usługi w warstwie sieciowej modelu ISO/OSI, niezależnie od lokalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AAL (ATM Adaptation Layer)

  Warstwa adaptacyjna mieszcząca protokoły sieci ATM (od AAL1 do AAL5) zgrupowane w trzy podwarstwy: zbieżności, adaptacji i segmentacji. AAL realizuje typowe funkcje dla różnych usług związanych z segmentacją (dzieleniem na fragmenty) i składaniem jednostek transmisyjnych między wyższymi wartami modelu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt

Do góry