Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Algorytm szyfrowania

  Mechanizm utajniania in formacji w systemach kryptograficznych, którego skutecz- ność zależy przede wszystkim od długości klucza i czasu po- trzebnego na jego złamanie. Strategicznie ważne informacji wymagają stosowania kluczy co najmniej 128-bitowych dla algorytmów symetrycznych i 1024-bitowych dla asyme-...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPS (Advanced Mobile Phone System)

  Najbardziej popularny amerykański system analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji (IG), działający w paśmie 824-894 MHz i stosujący 832 kanały radiowe - każdy o szerokości 30 kHz z odstępem dupleksowym 45 MHz. AMPS i jego brytyjska wersja TACS są obecnie stopniowo zastępowane przez cyfrowe...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytm szyfrowania GSM

  Skuteczny sposób zabezpieczania danych i rozmów prowadzonych w kanale radiowym przed niepowołanym podsłuchem, realizowany każdorazowo z zastosowaniem metody podpisu elektronicz- nego. Procedury szyfrowania i deszyfrowania przebiegają na tej samej wielostopniowej zasadzie szyfrowania z użyciem następujących...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMR (Adaptive Multirate Coding)

  Sposób adaptacyjnego kodowania głosu za pomocą koderów wieloszyb- kościowych, stosowanych w wersji pełnej i połówkowej w systemach GSM (Nokia, Ericsson, Siemens). Niektóre szybkości kodowania AMR pokrywają się zarówno z prze- pływnościami kodera pełnego EFR - używanego w GSM, jak i koderami IS-641 -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytmy trasowania

  Metody wytyczania trasy przekazu informacji (pakietów danych) przez węzły (rutery) sieci teleinformatycznej z uwzględnieniem celu przesłania wielu uprzednio wyznaczonych parametrów (miar trasowa- nia). Podstawowym celem wyboru trasy jest spełnienie jednego lub kilku warunków ze zbioru następujących...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMR (Audio Modem Riser)

  Złącze interfejsowe a także dźwiękowa karta modemowa AMR, instalowane w najnowszych płytach głównych komputerów P dysponujących dużą mocą obliczeniową. Złącze z kartą AMR jest przeznaczone do obsługi dźwięku i funkcji związanych z transmisją przez sieć komutowaną za pośrednictwem linii...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aloha szczelinowa

  Popularny protokół losowego dostępu do wspólnego kanału radiowego w sposób rywali- zacyjny. Radiowa stacja bazowa zapewnia sygnały synchronizacji dla terminali, które mogą wysyłać swoje dane w kolejnych szczelinach ramki. Występujące kolizje (nakładanie się danych w tej samej szczelinie czasowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMSS (Aeronautical Mobile Satellite System)

  Jeden z dwóch sposobów łączności telefonicznej z pasażerami samolotów znajdujących się w trakcie lotu (drugim je naziemny system komórkowy TFTS). AMSS korzysta z kanałów łączności między samolotem i geostacjonarnymi satelitami Inmarsat w paśmie radiowym 1,5 GHz, a następnie z naziemnych stacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AM (Amplitudę Modulation)

  Modulacja amplitudy AM, jedna z technik modulacji sygnału sinusoidalnego, polegająca na zmianie jego amplitudy zgodnie z sygnałem modulującym (źródłowym). Podczas modulacji sygnałami cyfrowymi, przełączanie dokonuje się jedynie między dwoma poziomami amplitudy nośnej, a sam proces modulacji nazywa się...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytm

  Formalny zbiór instrukcji lub poleceń, które winny być wykonane w celu przeprowadzenia zdefiniowane go wcześniej zadania (obliczenie wyrażenia matematyczne go, wykonanie zbioru instrukcji programu komputerowego realizacja uzgodnionej aplikacji).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt

Do góry