Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Analogowy sygnał mowy

  Sygnał elektryczny z klasycznego telefonu analogowego, odzwierciedlający bezpośrednio drgania cząsteczek powietrza - identycznie jak w sygnale głosowym. Do jego przesłania wystarcza łącze analogowe o szerokości pasma przenoszenia w zakresie 300-3400 Hz, przy czym największa gęstość energii głosowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antywirusowa ochrona

  Metoda przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się szkodliwych programów komputerowych PC, przyjmujących bardzo różne postaci: bakterii wirusów, robaków (worms) czy koni trojańskich. Dotychczasowa forma rozprzestrzeniania się zainfekowanych programów przez pliki instalowane na dyskietkach stopniowo ustępuje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANSI (American National Standards Institute)

  Amerykański Instytut Standardów Krajowych, skupiający na zasadzie akredytacji ok. 300 branżowych komitetów normalizacyjnych. Komitet zajmujący się telekomunikacją ma symbol Tl i dzieli się na mniejsze grupy tematyczne. Grupa T1X1 zajmuje się hierarchią cyfrową i synchronizacją, grupa T1M1 -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anycast

  Sposób adresowania zasobów stosowany w protokole IPv6, który umożliwia komunikację z najbliższym urządzeniem ze zdefiniowanej grupy sąsiadujących urządzeń. W ten sposób m.in. host może wysłać informację do najbliższego rutera, który z kolei będzie odpowiedzialny za retransmisję tej informacji do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antena dipolowa

  Symetryczna antena prętowa złożona z dwóch ramion usytuowanych względem siebie pod kątem 180°, połączonych w węźle z fiderem doprowadzającym energię. Bezstratny dipol półfalowy, o długości ramion równej jednej czwartej promieniowanej lub odbieranej długości fali radiowej, ma zysk energetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AOC (Advice of Charge)

  Jedna z usług dodatkowych sieci ISDN, informująca abonenta wywołującego (na bieżąco lub po zakończeniu rozmowy) o kosztach realizowanych połączeń. Usługa ma trzy odmiany: AOC-S - w której sieć przesyła informacje o stosowanej taryfie w czasie zestawiania połączenia, AOC-D - dla której informacja o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antena inteligentna

  System elektronicznie regulowanych elementów antenowych stacji bazowej BTS - już używany w niektórych systemach telefonii komórkowej drugiej generacji - syntezujący w odpowiedni sposób charakterystykę promieniowania anteny w pożądanym kierunku. Kierunkowość anteny może się zmieniać dynamicznie wedle...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AO/DI (Always On-Line Dynamie ISDN)

  Koncepcja (2000 r.) trwałego kontaktu z siecią Internet za pośrednictwem dostępu podstawowego (BRA) sieci ISDN. Istotą aplikacji AO/DI jest zestawienie i utrzymanie stałego internetowego dostępu pakietowego (X.25) przez kanał sygnalizacyjny D (16 kb/s) sieci ISDN wraz z dynamicznym sterowaniem innymi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analizator sieciowy

  Urządzenie diagnostyczne do monitorowania, testowania i rozwiązywania pojawiający się w sieci problemów. Analizatory sieci teleinformatycznej są ukierunkowane na przechwytywanie ramek pojawiających się w testowanym punkcie sieci, jak też i w innych wskazanych miejscach, także na prezentowanie zawartości...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIS (Audio Messaging Interchange Specification)

  Zbiór standardów stosowanych w telefonii komputerowej, związanych z zapewnieniem współpracy w sieci różnych systemów głosowego przekazu informacji - za pomocą urządzeń pochodzących od różnych producentów. System telefonii komputerowej zgodny ze standardami AIMS staje się podstawowym elementem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt

Do góry