Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AppleTalk

  Protokół warstwy sieciowej firmy Apple umożliwiający przekaz danych przez skrętkę z szybkością ok. 230 kb/s, coraz częściej zastępowany pojęć LocalTalk.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apertura numeryczna światłowodu

  Miara maks. dopuszczalnego odchylenia promienia laserowego od osi włókna światłowodowego, powstającego między wchodzącym promieniem świetlnym do wnętrza światłowodu wielomodowego a osią włókna światłowodu.

  Największa wartość tego kąta - zwana kątem akceptacji 0-jest funkcją współczynników...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APPN (Adranced Peer to Peer Networking)

  Strategia promowana przez IBM, dotycząca rutowania w środowisku wspólnego przetwarzania danych, w którym duże i małe komputery mogą komunikować się ze sobą na równych prawach („każdy z każdym") - przez sieci LAN lub WAN. Aplikacje APPN implementowane w architekturze SNA pozwalają na wzajemne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  API (Application Programming Interface)

  Interfejs programu użytkowego stanowiący zestaw programowanych przerwań, wywołań, formatów wymiany informacji, funkcji programowych i elementów języka programowania, przeznaczonych do efektywnego korzystania przez zwykłego użytkownika z usług i funkcji systemu operacyjnego.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antena izotropowa

  Hipotetyczna antena radiowa promieniująca lub odbierająca energię elektromagnetyczną jednakowo ze wszystkich kierunków. Jej przeciwieństwem są anteny anizotropowe (dookólne, kierunkowe, sektorowe, inteligentne) o modelowanej charakterystyce promieniowania.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogowa transmisja

  Transmisja przy użyciu sygnałów zmieniających się w sposób ciągły (np. odpowiadających zmianie ciśnienia, temperatury lub czasu), będą- :a przeciwieństwem transmisji cyfrowej. Większość tradycyjnie funkcjonujących telefonicznych linii abonenckich jest przystosowana do transmisji elektrycznych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AON (Active Optical Network)

  Aktywny element światłowodowego toru dosyłowego instalowany w otoczeniu abonenta, także fragment sieci optycznej zawierający aktywne węzły (wzmacniacze, regeneratory, powielacze, multipleksery) w strukturze nowoczesnego dostępu abonenckiego FUL. Dzięki instalacji w sieciach węzłów AON z zastosowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antena sektorowa

  Podstawowy środek kierunkowego kształtowania charakterystyki anteny nadawczo- odbiorczej. W systemach telefonii komórkowej antena sektorowa stosowana jest głównie w celu uzyskania większego współczynnika ponownie wykorzystywanych częstotliwości radiowych emitowanych przez stację bazową BTS. Takie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogowy sygnał

  Sygnał (akustyczny, elektryczny, radiowy, świetlny) o ciągłej zmianie charakteryzujących go parametrów, takich jak amplituda, częstotliwość, faza. Wszystkie spotykane w przyrodzie wielkości fizyczne mają analogowy charakter sygnału (dźwięk, ciśnienie, światło). Sygnał analogowy może przyjmować...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anteny telefonii komórkowej

  Zestaw anten kierunkowych (dwu-, trzy- lub czterosektorowych) stosowanych w celu ukształtowania anizotropowej charakterystyki promieniowania stacji bazowej BTS. Stosowanie anten sektorowych o kącie 120° -jakkolwiek droższe od anten z charakterystyką dookólną - jest najlepszym rozwiązaniem polepszenia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt

Do góry