Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ASR (Automatic Speech Recognition)

  ASR (Automatic Speech Recognition) - funkcja automatycznego rozpoznawania mowy, stosowana w nowoczesnych centralkach abonenckich i systemach telefonii komputerowej, pozwalająca na prowadzenie uproszczonej konwersacji między dowolną osobą a systemem komputerowym. Stosowane metody ASR rozpoznają zwykle tylko...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

  ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - jeden z dwóch podstawowych kodów transmisyjnych do asynchronicznego przekazywania informacji w konwencji 7-bitowej.

  W ASCII możliwe jest kodowanie informacji na 7 bitach (łącznie 128 cyfr, liter i znaków sterujących), lecz w większości...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archiwizacja danych

  Archiwizacja danych - metoda kopiowania i odparzania plików, systemów plików i przestrzeni baz danych a zewnętrzne nośniki o dużej pojemności (taśmy magnetyczne, streamery, dyski optyczne) - z jednoczesnym usunięciem kopiowanych informacji z roboczego serwera dyskowego, w celu odzyskania miejsca zajmowanego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AT (Advanced Technology)

  AT (Advanced Technology) - potoczne określenie komputerów osobistych o architekturze 16-bitowej (rodzina mikroprocesorów nie niższa niż 80x86) i wyposażonych w kanał interfejsowy ISA (EISA, CMA, in.).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

  ASIC (Application Specific Integrated Circuit) - specjalizowany układ scalony, najczęściej wykonany w technologii bardzo dużej skali integracji (VLSI - Very Large Scalę Integration), produkowany na zamówienie w celu realizacji konkretnej, kompletnej funkcji lub pełnej aplikacji. Dedykowane wytwarzanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archiwizatory

  Archiwizatory - programy archiwizujące (inne nazwy: archiwizery, pakery) należące do grupy programów narzędziowych, przeznaczone do umieszczania plików w archiwach danych w celu późniejszego odzyskiwania informacji zapisanych w tych archiwach.

  Archiwizacja, połączona zwykle z kompresją danych w celu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asembler

  Asembler - prosty program niskiego poziomu programowania, dokonujący konwersji asemblerowego języka programu na język maszynowy (kody listy rozkazów), zrozumiały i wykonywany przez komputer bądź inne wskazane urządzenie komunikacyjne (procesor przetwarzania, serwer, ruter, węzeł sieci).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASK (Amplitudę Shift Keying)

  ASK (Amplitudę Shift Keying) - sposób modulacji polegający na kluczowaniu amplitudy sygnału nośnego cyfrowym sygnałem modulującym. Stany sygnału cyfrowej są odwzorowane w różne amplitudy sygnału nośnego. Dla sygnału binarnego zwykle - ale nieobligatoryjnie - przyjmuje się, że większa amplituda...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCNet (Attached Resource Computer Network)

  ARCNet (Attached Resource Computer Network) - jeden z najwcześniejszych i najprostszych sieciowych systemów LAN o strukturze magistrali, drzewa lub gwiazdy. Działa w paśmie podstawowym z szybkością 2,5 Mb/s w oparciu o mechanizm przekazywania znacznika wg zaleceń IEEE 802.4. Obecnie prawie całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APSK (Amplitude and Phase Shift Keying)

  Amplitudowo-fazowa modulacja sygnału, jedna z bardziej wydajnych dwuwymiarowych technik modulacji sygnału, Polega na jednoczesnym modulowaniu (zmianie) amplitudy i fazy sygnału nośnej odzwierciedlającym symbole (zbiory bitów) sygnału modulującego.

  Wielowartościowe kodowa tych symboli umożliwia tworzenie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt

Do góry