Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BBL (Broadband Loop)

  BBL (Broadband Loop) - dostępowa sieć szerokopasmowa niezbędna dla aplikacji użytkowych wymagający przepływności powyżej 2 Mb/s.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banner

  Banner - specjalnie oznakowane na monitorze miejsce w portalu lub witrynie internetowej, umożliwiające użytkownikowi sieci sięganie do bardziej szczegółowych informacji - zwykle przez kliknięcie odpowiedniej ikony lub symbolicznego obrazka (bannera).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bell 212A

  Bell 212A - standard dla dupleksowych transmisji asynchronicznych z modulacją QPSK, stosowany w sieciach modemach o przepływności do 1200 b/s. Opracowany przez Bell Telephone Company (AT&T) obowiązuje jako standard międzynarodowy również w modemach o wyszych przepływnościach.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BBS (Bulletiu Board Service)

  BBS (Bulletiu Board Service) - prosty i niewielki systemem informacyjny dla komputerów klasy PC funkcjonuje przez modemy i działający on-line przez sieć Internetu na zasadzie skrzynki w poczcie elektronicznej. BBS jest obsługiwany bezpłatnie przez jedną lub kilka osób o wspólnych zainteresowaniach bądź...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baseband

  Baseband - medium transmisyjne o podstawowym paśmie przenoszenia, przez które przesyła się informacje cyfrowe w oryginalnej postaci, bez fali nośnej (czyli bez modulacji sygnałów). W znaczeniu bardziej ogólnym oznacza wyłącznie jeden kanał komunikacyjny, dostępny w dowolnym momencie czasowym, np. sieć...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BCC (Block Cbeck Character)

  BCC (Block Cbeck Character) - znak lub sekwencja znaków kontrolnych generowanych dodatkowo przez algorytm sprawdzający podczas wysłania wiadomości przez łącze transmisji danych. Rozróżnia się następujące metody protekcji:

  pionowe sprawdzenie (VRC) - polegające na generowaniu bitu parzystości dla...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)

  BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) - wiele wersji popularnego języka programowania wysokiego poziomu (Microsoft BASIC, Visual BASIC, GW BASIC, Turbo BASIC, Qick BASIC) stosującego początkowo technikę interpretacyjną, a obecnie kompilację i technikę programowania strukturalnego. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BCD (Binary Coded Decimat)

  BCD (Binary Coded Decimat) - reprezentacja (zapis liczb dziesiętnych kodowanych dwójkowo na czterech kolejnych pozycjach binarnych z wagą 8-4-2-1.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baterie akumulatorów termicznych

  Baterie akumulatorów termicznych - najnowszy rodzaj akumulatorów cieplnych stosowanych w siłowniach telekomunikacyjnych, pochłaniających energię cieplną ze swego otoczenia przez wykorzystanie zjawiska absorpcji ciepła. W trakcie procesu przemiany energii, któremu podlega zawarty w bateriach materiał...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bajt (byte)

  Bajt (byte) - osiem kolejnych bitów informacji cyfrowej (składającej się z zer i jedynek), traktowanych łącznie jako jednostka danych lub sterowania. Bajt danych zawiera 256 możliwych kodów binarnych numerowanych od 0 do 255.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt

Do góry