Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bufor webowy

  Bufor webowy - jeden ze sposobów lokalnej rejestracji danych odbieranych ze stron webowych, w celu ich późniejszego wykorzystania z wielokrotnie krótszym czasem dostępu. Dzięki temu użytkownik w trakcie sesji internetowej pobiera kolejne strony z bufora pamięciowego serwera WWW zainstalowanego na obrzeżach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bufor dyskowy

  Bufor dyskowy - obszar pamięci RAM komputera (węzła, serwera), w którym dane są czasowo przechowywane w trakcie ich przekazywania lub pobierania z/do wewnętrznej, znacznie wolniejszej pamięci dyskowej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bruter (brouter)

  Bruter (brouter) - coraz rzadziej stosowane urządzenie komunikacyjne łączące funkcje mostu i rutera. Brutery spełniają funkcję trasowania na poziomie warstwy 2 dla jednego lub najwyżej kilku protokołów (np. TCP/IP) oraz działają jako klasyczne mosty dla całego pozostałego trafiku w sieci. Obecnie są...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bufor optyczny

  Bufor optyczny - specyficzny rodzaj lokalnej pamięci buforującej węzła transmisyjnego, niezbędny do komutowania sygnałów optycznych. Funkcję recyrkulacji spełnia linia opóźniająca wykonana z włókna światłowodowego, której 1 km może przechować w pojedynczym kanale falowym 50 000 bitów informacji w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BSC (Binary Synchronous Communication)

  BSC (Binary Synchronous Communication) - synchroniczny, znakowo zorientowany protokół komunikat opracowany przez IBM (jako protokół komunikacji bisynchronicznej BISYNC z dwoma znakami synchronizacji), przeznaczony pierwotnie do pracy wsadowej między komputerami mainframe a terminalami zdalnymi (odległymi)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brama (gateway)

  Brama (gateway) - pojęciowy albo fizyczny węzeł sieci komunikacyjnej stanowiący bramkę, stosowaną w sieciach lokalnych do obsługi dwóch niekompatybilnych sieci, podsieci albo urządzeń. Brama zapewnia operację konwersji co najmniej dwóch różnych protokołów sieciowych o szeroko rozumianych funkcjach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BSC (Base Station Controller)

  BSC (Base Station Controller) - sterownik ulokowany wewnątrz sieci komórkowej, połączony z jednej strony z wieloma stacjami bazowymi BTS - przewodowo lub radiowo, a z drugiej z centralą MSC systemu komórkowego. Steruje przełączaniem kanałów (handover) oraz emisją mocy stacji ruchowych MS.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bramka ITG (Internet Telephony Gateway)

  Bramka ITG (Internet Telephony Gateway) - bramka połączona z siecią Internet, umożliwiająca konwersję głosu z postaci analogowej bądź cyfrowej transmitowanego przez sieci publiczne PSTN do postaci pakietowej (i odwrotnie) - akceptowanej przez protokoły IP.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BSS (Base Station System)

  BSS (Base Station System) - system bazowych stacji komórkowych obejmujący jeden sterownik BSC i wszystkie podległe mu stacjonarne stacje nadawczo-odbiorcze BTS konkretnej sieci komórkowej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRI ISDN (Bask Rate lnterface ISDN)

  BRI ISDN (Bask Rate lnterface ISDN) - podstawowy interfejs cyfrowej sieci ISDN. Jeden z dwóch typów interfejsów ISDN (drugim jest PRI ISDN) składający się z 2 kanałów typu B (2x64 kb/s) oraz 1 kanału sygnalizacyjnego D (16 kb/s) niezbędnego do nawiązania połączenia i synchronizacji.

  Łączna...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt

Do góry