Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ABIOTYCZNECZYNNIKI ŚRODOWISKA

  ABIOTYCZNECZYNNIKI ŚRODOWISKA— nieożywione czynniki środowiska wywierającewpływ na rozwój organizmów żywych; należądo nich przede wszystkim czynniki klimatycznei glebowe, np. tem peratura, wilgotność, ciśnienie,stopień nasłonecznienia, wiatry, opady, mineralnei organiczne składniki gleby, jej skład...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROZOLOWANIE

  AEROZOLOWANIE, zamgławianie — rozpylanie bardzo drobnych cząstek cieczy lub substancji stałej. Jest to bardzo ekonomiczny sposób stosowania chemicznych środków ochrony roślin ze względu na niskie —► normy zużycia substancji aktywnej. Najbardziej skuteczne są -* aerozole o rozmiarach cząstek 5 do 50...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABISYNKA

  ABISYNKA studnia rurowa wbijana lub wkręcana,służąca do dobywania niewielkich ilościwody z małej głębokości (5—7 m); abisynka składa składasię z rur metalowych o średnicy 32—75 mm.połączonych szczelnie za pomocą muf; rury są zakończoneu dołu stożkowym ostrzem lub świdrem,a nad powierzchnią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABERDEENANGUS

  A B E R D E E N AN G US bydło jcdnomaścisteczarne lub czarno-brązowc, bezrogie, o głowiestosunkowo niewielkiej, krótkiej szyi, grzbiecieprostym i szerokim, klatce piersiowej głębokiej,kończynach krótkich i wymieniu małym, porośniętymdługim włosem. Bydło tej rasy zostało wyhodowanew Anglii; obecnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bypass

  Bypass - określenie toru obejściowego w zasilaczach pracujących w konfiguracji on-line. Przełączany ręcznie lub automatycznie tor obejściowy pozwala na czasowe zasilanie odbiorników energii bezpośrednio z sieci energetycznej, bez zasilania gwarantowanego. Bypass jest niezbędny w przypadku chwilowego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Call Center

  Call Center - komputerowy system kompleksowej obsługi telefonicznej klienta zgłaszającego się do centrali teleinformatycznej, polegający na ofercie szeregu usług realizowanych do tej pory przez operatora lokalnej centra- telefonicznej. Dialog człowiek-komputer jest wspomagany wieloma podsystemami:...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  C

  C - język programowania wyższego poziomu, stosowany początkowo (AT&T Bell Labs, lata 70.) w systemie operacyjnym Unix, który stał się powszechnie stosowanym narzędziem tworzenia oprogramowania komercyjnego dla zdecydowanej większości systemów komputerowych.

  Jest językiem kompilowanym, ze stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CBR (Constant Bit Rate)

  CBR (Constant Bit Rate) - jedna z pięciu klas ruchowych dostarczających usługi w sieci ATM (ABR, CBR, automatycznie lub kojarzone komputerowo we fragmentach dialogowych przez agentów firmy, co wielokrotnie zwiększa liczbę równocześnie zawieranych transakcji i skraca czas ich trwania.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CA (Certification Authority)

  CA (Certification Authority) - zaufany urząd certyfikacji znajdujący się w każdej sieciowej strukturze kryptograficznej stosującej do przesyłania danych systemy szyfrowa sieci. Zadaniem CA jest wydawanie i elektroniczne publikowanie certyfikatów kluczy publicznych oraz - jeśli to konieczne - ich...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAP (Carrierless Amplitudę and Phase Modulation)

  CAP (Carrierless Amplitudę and Phase Modulation) - efektywny sposób dwuwymiarowego kodowania amplitudy i fazy sygnału nośnego, stosowany w szybkich i szerokopasmowych sieciach transmisyjnych (HDSL, ADSL, in.) - zbliżony do modulacji kwadraturowej.

  Do kodowania wykorzystuje się dwa ortogonalne ciągi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /682

  praca w formacie txt

Do góry