Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ABSORPCJA

  ABSORPCJA, w c h ła n ia n ie , p o c h ła n ia n ie —1) wchłanianie i rozpuszczanie substancji (przedewszystkim gazu) w całej objętości ciała stałego lubcieczy, np. tlenu lub dwutlenku węgJa; 2) pochłanianieprzez różne substancje promieni przez nieprzechodzących, np. pochłanianie promieni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLOMERACJA

  AGLOMERACJA — zlewanie się łączene) kropli znajdujących się w strumieniu rozpylorej cieczy; w ochronie roślin jest niekorzystna, bo pogarsza rozpylanie. Większe krople mają zwykle dużą prędkość, dlatego doganiają mniejsze i z*e-wają się, powiększając swą objętość. Aglomeracji zapobiega się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADSORPCJA

  ADSORPCJA — zjawisko gromadzenia przezjakieś ciało na swej powierzchni różnych substancji:ciało adsorbujące nazywamy adsorbentem,ciało adsorbcwane — adsorbatem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLUTYNACJA

  AGLUTYNACJA — zlepianie się komórek (np. bakterii lub krwinek) pod wpływem swoistych dał surowicy krwi, tzw. aglutynin. Zjawisko aglutynacji wykorzystuje się do rozpoznawania chorób zakaźnych, określania grup krwi itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AERATOR

  AERATOR — ręczne narzędzie ogrodnicze do kruszenia skorupy glebowej i niszczenia chwastów w międzyrzędziach roślin; częścią roboczą narzędzia są obracające się, stalowe zęby; przy popychaniu narzędzia zęby kruszą skorupę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRARYZM

  AGRARYZM — ideologia drobnej burżuazji wiejskiej traktująca m. in. o tym, że ideałem w rolnictwie jest prywatne gospodarstwo rodzinne oraz że rolnictwo jest najważniejszą i kierowniczą gałęzią w gospodarce narodowej, a chłopi przodującą częścią narodu. Z faktu, że rodzinne gospodarstwo chłopskie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROZOLE

  AEROZOLE — zawiesiny ciał stałych lub ciekłych złożone z cząstek o średnicy' od 0,1 do 50 mikronów rozpylone wrpowietrzu. W ochronie roślin wykorzystuje się aerozole o średnicach cząstek 5—50 mikronów; stosuje się je zasadniczo do zwalczania szkodników roślin; aerozole nietru-jące, stosowane są do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABERRACJE CHROMOSOMOWE

  ABERRACJE C H R O M O SO M O W E — zmianyw budowie chromosomów zachodzące od czasudo czasu przy podziale jądra komórkowego zarównow warunkach naturalnych, jak i sztuczniestworzonych przez człowieka, przejawiające się nazewnątrz w postaci zmiany fenotypu, czyli zmianycech zewnętrznych organizmu. Rozróżniamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGROBIOLOGIA

  AGROBIOLOGIA — nauka o ogólnych obiektywnychprawach biologicznych mających zastosowaniew rolnictwie i hodowli; ma ona na celupowiązanie teoretycznych badań w dziedzinie biologiiz. praktycznym zastosowaniem w rolnictwie,w celu zwiększenia plonów roślin uprawnych i właściwościużytkowych zwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROZOLOWA BOMBA

  AEROZOLOWA BOMBA — butla stalowa wypełniona mieszaniną preparatów trujących z substancją wrzącą przy temperaturze poniżej 10° (freon); butla zaopatrzona jest w końcówki, przez które pod ciśnieniem pary freonu wypryskuje ciecz zawarta w butli; freon natychmiast odparowuje, pozostawiając w powietrzu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt

Do góry