Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Grupa aminowa

  Grupa aminowa (—N H 2) — charakterystycznyskładnik wielu azotowych związkóworganicznych; występuje we wszystkich aminokwasachi aminach; grupa ta bierze udziałw procesach -♦transaminacji i -♦aminacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amidazy

  Amidazy ------ ►enzymy przeprowadzającew drodze -►hydrolizy rozpad wiązań międzyatomami węgla i azotu; należą do nich np.enzymy rozkładające -►aminokwasy, -♦mocznikitd.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIDY

  AMIDY, a z o to w e s u b s ta n c je n ie b ia łk o -w e — pochodne kwasów organicznych, w którychgrupa wodorowa (—OH) zastąpiona jestgrupą aminową (—N H a). W żywieniu zwierzątobejmują wszystkie składniki paszy zawierająceazot, a nic będące białkiem właściwym, np. soleamonowe, wolne aminokwasy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminacja

  Aminacja — proces włączania am oniakuw postaci grup aminowych do różnych związkówwęglowych, przede wszystkim organicznych, w wyniku czego tworzą się różne aminokwasy, aminyitd.; aminacja zachodzi niemal wyłącznie podwpływem enzymów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKALOIDY

  ALKALOIDY — zasady organiczne pochodzeniaroślinnego zawierające azot; rola alkaloidóww roślinach nie jest dokładnie znana; na organizmyzwierzęce i człowieka działają trująco, pobudzającolub uspokajająco, wywołują halucynacje,senność, uśmierzają bóle itd. Ze względuna swoiste działanie wiele...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRONOMÓWKA

  A G R O N O MÓWKA — budynek z przyległądziałką ziemi gromadzkiej, obejmującą ogródekowocowo-warzywny i malc pólko demonstracyjnodoświadczalne,stanowiący siedzibę agronomagromadzkiego. Agroncmówki są budowane ześrodków Funduszu Rozwoju Rolnictwa, bądźurządzane w budynkach mieszkalnych na resztówkach .W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKALOIDY PIRYDYNOWE

  ALKALOIDY PIRYDYNOWE — grupa związkóworganicznych pochodnych pirydyny, występującychw roślinach; najważniejsze z nich to nikotynai anabazyna; otrzymuje się je z roślin, np.z tytoniu, przez ekstrakcję lub destylację z parąwodną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSOLOTLE

  AKSOLOTLE — larwy amerykańskich salamanderz rodzaju Amblystoma uważane przez długiczas za odrębny rodzaj; żyją w podziemnych jeziorach;oddychają skrzelami zewnętrznymi; majązdolność rozmnażania się.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKOHOLE

  ALKOHOLE — związki zbudowane z -♦ węglowodorówi jednej, dwu lub więcej grup wodorotlenowych(—OH): alkohole o małej liczbie atomówwęgla są cieczami, o większej - ciałamistałymi. Do najpospolitszych alkoholi należą:alkohol metylowy (metanol, spirytus drzewny),alkohol etylowy (etanol, „spirytus”)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNE WIETRZENIE ZIARNA ZBÓŻ

  AKTYWNE WIETRZENIE ZIARNA ZBÓŻ —metoda konserwacji ziarna 2bóż polegająca na wywołaniuprzepływu powietrza przcz masę składowanegoziarna; wilgotność ziarna równoważy sięz wilgotnością względną przepływającego powietrza.Wykorzystując sprzyjające warunki atmosferyczne,które określa się na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt

Do góry