Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Aminy

  Aminy — związki pochodne -►amoniaku,w którym jeden, dwa lub trzy atomy wodorusą zastąpione grupami węglowodorowymi (alkilami);w zależności od liczby podstawionychatomów wodoru w am oniaku rozróżniamy aminypierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANEMIA

  ANEMI A, n ie d o k rw isto ś ć — schorzenie polegającena zmniejszeniu się liczby czerwonych krwinek; towarzyszą mu zmiany w ich budowie i zawartościbarwnika krwi — hemoglobiny, wobecczego zmniejsza się ilość tlenu dostarczanegoprzez nią do tkanek; powstaje wtedy tzw. głódtlenowy, powodujący zaburzenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amitoza

  Amitoza — bezpośredni podział kom órki po legającyna tym, że -►jądro komórkowe przewężasię i dzieli na dwie części, po czym możenastąpić podział -►cyto plazmy i oddzielenie siędsvu nowo powstałych kom órek, które po dojiściudo pewnego okresu rozwoju znów się podzielą;może też podział...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aneroid

  Aneroid— przyrząd do mierzenia ciśnieniaatmosferycznego, zastępujący barom etr rtęciowy;główną częścią składową aneroidu jest szczelnametalowa puszka, z której wypompowano powietrze;jej odkształcenia spowodowane zmianamiciśnienia atmosferycznego są przenoszone — zapomocą systemu dźwigni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORTYZATOR

  AMORTYZATOR , łcigodnik — zespólelementów do łagodzenia uderzeń w urządzeniachtechnicznych (maszynach, przyrządach itp.);umieszcza się między częścią urządzenia, w którejpowstają impulsy uderzeniowe, i częścią, którama być chroniona przed uderzeniami. Rozróżniasię amortyzatory stałe, w postaci...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPELOGRAFIA

  AMPELOGRAFIA — nauka zajmująca się opisem,klasyfikacją i rozprzestrzenieniem, a uikzegospodarczą charakterystyką gatunków i odmianwinorośli. Termin ten został użyty po raz pierwszyw 1661 r. przez botanika niemieckiego F.S. Sachsa.Rozwój ampclografii datuje się od początkuXIX w.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminek egipski

  Aminek egipski (A m m l visnaga) — roślinaz rodziny baldaszkowatych ( UmbelUferae), używanaw lecznictwie; aminek został u nas zaaklimatyzowanyw ostatnich latach; sposoby uprawynie są jeszcze dokładnie opracowane; uprawianyjako roślina jednoroczna; surowcem leczniczymsą dojrzałe i niedojrzałe owoce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amper

  Amper (skrót A) — jednostka natężenia prąduelektrycznego, określana: 1) jako prąd stały,który przepływając przez każdy z dwóch nieskończenie nieskończeniedługich przewodników równoległych(prostoliniowych) o znikomo małym przekrojuokrągłym, umieszczonych w próżni w odstępie1 m, wytwarza między...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMINOKWASY

  AMINOKWASY — kwasy organiczne, zawierającepoza -►grupą karboksylową także grupęaminową —NH»; są podstawowymi składnikami-►białek i dlatego stanowią bardzo ważny materiałbudulcowy organizmu. Znamy obecnie przeszło60 aminokwasów, z których ponad 20 zaliczamydo najważniejszych. W nauce żywienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amperogodzina

  Amperogodzina (skrót Ah) — jednostkailości elektryczności (ładunku elektrycznego)jeśli przez dany przekrój poprzeczny przepływaw ciągu 1 godz. prąd o natężeniu 1 ampera,wówczas przenoszona ilość elektryczności równasię 1 Ah, czyli 3600 amperosekundom (kulombom);stosowana zwłaszcza do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt

Do góry