Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANEUPLOID

  ANEUPLOID — organizm, u którego liczbachromosomów w jądrze nie jest dokładnie wielokrotnąw stosunku do podstawowej, haploidalnejliczby charakterystycznej dla organizmów danegogatunku. Organizm, któremu w diploidalnymzespole chromosomów brak jednego chromosomu,nazywany jest monosomikiem, organizm zaśmający...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMATKA ODSTRASZAJĄCA

  ARMATKA ODSTRASZAJĄCA — urządzeniedo odstraszania szkodników zwierzęcych: armatkajest wyposażona w wytwornicę acetylenu (gazukarbidowego), podobną jak w lampie karbidowej.Gaz nie spala się bezpośrednio w palniku,lecz gromadzi się (mieszając się jednocześniez powietrzem) w komorze wyposażonej w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antopologia

  Antopologia — nauka o człowieku i jegostanowisku w świccic istot żywych; określa zaicznośćbudowy człowieka od warunków środowiska,w którym się rozwijał, klasyfikuje i ustalawzajemne pokrewieństwo pomiędzy różnymi grupamiludzi a zwierzętami człekokształtnymi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKA RASA KONI

  ANGIELSKA RASA KONI — rasa wyhodowanaw Anglii w wyniku krzyżowania miejscowychklaczy z ogierami pochodzenia orientalnego (arabyi inne); pełna nazwa rasy — konie pełnej krwiangielskiej. Do wytworzenia tej rasy przyczyniłysię próby szybkości na lorach wyścigowych, ponieważdo dalszej hodowli używano osobników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMSBY’EGO JEDNOSTK A ENERGETYCZNA

  ARMSBY’EGO JEDNOSTK A ENERGETYCZNA— opracowana przez uczonego amerykańskiegoArmsby'ego jednostka wartości pokarmowejpasz odpowiadąjąca 1000 kcal energiinetto, nazywana również t e r m e m ; podobniejak wartość skrobiowa Kcilncra mierzy efektprodukcyjny paszy. Ponieważ 1 kg wartościskrobiowej ■= 2365...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antywitaminy

  Antywitaminy — związki organiczne o działaniuantagonistycznym w stosunku do witamin;takim np. działaniem odznaczają się sulfonamidyi antybiotyki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLOARABSKA RASA KONI

  ANGLOARABSKA RASA KONI — rasa wytworzonaw wyniku krzyżowania koni pełnej kr.viangielskiej z końmi czystej krwi arabskiej; angloarabyłączą w sobie zalety obu ras wyjściowych;wzrost i wymiary pośrednie między spotykanymiu ras wyjściowych; zastosowanie — główniewierzchowe lub do lekkiego zaprzęgu;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anyż

  A N Y Ż, b ie d rz e n ie c a n y ż , a n y ż e k (Pimpinellaanisum) — roślina jednoroczna z rodziny baldaszkowatych(Umbelliferae), uprawiana dla celówleczniczych i przemysłowych; surowcem sądojrzałe i ususzone owoce (nasiona), zawierająceznaczne ilości olejku lotnego; słoma służy jakododatek do paszy;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGORYZM

  ANGORYZM — cecha polegająca na stałymrośnięciu włosów przy ich wybitnym ścienieniu(w porównaniu z normalnym owłosieniem danegogatunku zwierząt) i najczęściej połączonaz rozrzedzeniem okrywy włosowej. Osobniki odznaczającesię angoryzmem (angory) przeważniesą mniej żywotne od innych, o uwłosicniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aplituda ekologiczna

  Aplituda ekologiczna — skrajna rozpiętośćmiędzy czynnikami siedlisk, w którychdany rodzaj lub gatunek rośliny czy zwierzęcia m ażejeszcze bytować; jest ograniczana zwykłe przezjeden z czynników siedliska, np. przez tem peraturępowietrza, wilgotność gleby, odczyn gleby, nasileniespasania. G atunki o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt

Do góry