Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Atawizm

  Atawizm, p o w ro tn o ść występowanieu osobnika cech, które istniały u jego dalekichprzodków. Każdy organizm rozwija sic i przystosowujedo warunków środowiska i w związkuz tym w iniarc rozwoju zatraca niektóre cechylub utrzymuje je w stanic szczękowym; niekiedycechy te potęgują «ię i zdarzają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRAKTANTY

  ATRAKTANTY czynniki działające wabiącona owady, gryzonie itp .; mogą to być czynnikifizyczne, jak dźwięki, światło, barwy, lub chemicznei oddziaływać jako bodźce smakowe lubpłciowe. Środki wabiące mają duże znaczeniepraktyczne: przez ich zastosowanie m»Znazwiększyć plon dzięki znęceniu owadów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROMATYCZNE ZWIĄZKI

  AROMATYCZNE ZWIĄZKI pierścieniowe(cykliczne) związki organiczne pochodne -♦ benzenu;ich nazwa pochodzi od pierwszych poznanychzwiązków tego typu, które odznaczająsię przyjemnym aromatem; nie jest to jednak ichcecha charakterystyczna; najważniejszym, wyjściowymich przedstawicielem jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROMATYZERY

  AROMATYZERY — bakterie mlekowe, któreprodukują specjalne substancje nadające przyjemnyzapach produktom mlecznym; stosuje się jeprzy wyrobie masła.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APARATOWNIA

  APARATOWNIA — pomieszczenie, w którymustawione są aparaty wylęgowe piskląt. Usytuowanie— parter od strony północnej, póhiocnowschodniejlub zachodniej w celu zabezpieczeniaprzed nadmiernym nasłonecznieniem, powodującymniekorzystne dla wylęgu wahania temperatury.Wielkość aparatowni zależy od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aniony

  Aniony ----- ►atomy lub grupyatomów mające ujemny ładunek elektryczny; anionamisą przeważnie reszty kwasowe oraz grupawodorotlenowa (-O H ). Aniony oznaczamy za pomocą-> symboli chemicznych ze znakami minuslub przecinkami, np.: anion chloru C l“ lub CT;anion wodorotlenowy O K “ lub OH*; anion resztykwasu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APATYTY

  APATYTY — grupa minerałów fosforowycho wzorze ogólnym 3Caj(P04)2‘CaX2, gdzie Xoznacza F, Cl, O H ; stąd rozróżnia się: apatytfluorowy, apatyt chlorowy i apatyt hydroksylowy;te 3 zasadnicze odmiany tworzą kryształymieszane. Zamiast wapnia mogą występowaćmagnez, żelazo lub mangan, chlor zaś może...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTOCYJANY

  ANTOCYJANY — barwniki występujące w płatkachkwiatów, liściach i owocach, dzięki czemu teczęści roślin przybierają różne zabarwienia — o<lniebieskiego do czerwonego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AREOMETR

  AREOMETR — przyrząd służący do mierzeniaciężaru właściwego cieczy, działający na zasadzieprawa Archimcdesa, zgodnie z którym przedmiotzanurzony w cieczy traci pozornie na wadze tyle,ile waży ciecz przezeń wyparta; sporządzony jestze szkła i obciążony w dolnej części (bańka)śrutem lub rtęcią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTRAKNOZA SAŁATY

  ANTRAKNOZA SAŁATY — choroba grzybowawystępująca na sałacie przy długotrwałej wilgotnejpogodzie. O b j a w y : na liściach, poczynającod zewnętrznych, plamy okrągławe lubkanciaste, wyraźnie zarysowane, najpierw wodniste,potem żółtawe, wreszcie czerwonawe lubjasnobrązowe; tkanka w środku plamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt

Do góry