Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AZOFOS PŁYNNY

  A ZO FO S PŁYNNY 30% (dawna nazwa AzofosI --30 ) roztwór emulgujący o działaniu owadobójczymi przędz i orkobójczy m zawierający 30%technicznego 0,0-dwurnetylotionofosforanu //-nitrofenylu;preparat krajowy. Na roślinach rolniczychniszczy mszyce, slodyszka i gnatarza rzcpakowca,plaszczyńca burakowego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABKA

  BABKA — 1) (Plantago s p .)— roślina z rodzinybabkowatych (Plant aginaccae)\ jako chwast występujeszczególnie licznie w zasiewach roślin motylkowych(koniczyna, lucerna) oraz na łąkachi" pastwiskach; najpospolitsze są: b a b k az w y c z a j n a (Plantago niaior), b a b k a l a n ce t o w a t a (P. lanceolata)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander Bach

  Aleksander Bach (1857— 1946) — uczonyrosyjski (i radziecki); twórca szkoły biochemiiw ZSRR ; pracował głównie nad chemizmemasymilacji węgla przez rośliny zielone, nad procesami-*oksydorcdukcyjnymi w żywej komórce(zwłaszcza nad procesem oddychania) oraz zajmował się badaniem —►enzymów ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACÓWKA

  BACÓWKA — budynek w górach, w którymmieszkają bacowie i juhasi w okresie wypasuowiec na halach, wyposażony w urządzeniado przerobu mleka owczego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRAPY

  ATRAPY — modele (np. owoców lub warzyw)używane do celów szkoleniowych lub dekoracjiwystaw; wykonuje się je najczęściej z gipsu lubwosku, odlewając w sporządzonej uprzednioformie, i maluje sic farbami trwałymi; dobrzewykonane atrapy oddają poważne usługi przynauce odmianoznawstwa ze względu na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bacutil

  „Bacutil” — Zjednoczenie Przemysłu Paszowegopodlegle Ministerstwu Przemyślu Rolnegoi Spożywczego, zajmuje się przygotowaniemkoncentratów paszowych (—►przemysłowe mieszankipaszowe).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZALIA

  AZALI A (Rhododcndran Indlcum) roślina ozdobnaz rodziny wrzosowatych (Ericaccaa) \ liścio madrobne, skóreaste, kwiaty lejkowate, zabarwionebrało, różowo lub karminowo; zakwita w drugiejpołowie zimy i wczesna wiosną. Uprawa azaliitrw.i 3 A lata i jest opłacalna, gdy w pobliżumożna -.»e zaopatrzyć w ziemię...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE poubojowe ZWIERZĄT

  BADANIE poubojowe ZWIERZĄT sekcjaubitych zwierząt. Przy badaniu trzody obowiązujebadanie na obecność włośni (trychin) i wągrów.Jeżeli stwierdzi się zmiany chorobowe, przy którychrozpoznanie jest trudne, to — zależnie odprzypadku — trzeba zastosować badanie bakteriologiczne,np. przy podejrzeniu o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZBEST

  AZBEST — włókno mineralne (krzemian wapniai magnezu) niepalne, odporne na działaniekwasów i ługów; znajduje szerokie zastosowaniejako materiał ciepłoehronny oraz uftzczelnmjący,w postaci płyt lub sznurów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASEPTYKA

  ASEPTYKA — zapobieganie zakażeniu środowiskaszkodliwymi drobnoustrojami, polegającena wyjaławianiu wszystkich pizedmiotóv. stykającychsię bezpośrednio z tym środowiskiem;np. aby uniknąć zakażenia rany, używa sięjałowego opatrunku; aby uniknąć zakażenia przygotowywanychprzetworów, używa się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt

Do góry