Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BATERIA DO WYCHOW U PISKLĄT

  BATERIA DO WYCHOW U PISKLĄT— zespółpiętrowo ustawionych klatek przystosowanychdo wychowu piskląt Szkielet baterii wykonanyjest z drewna lub metalu, ściany z cienkichprętów metalowych, a podłoga z siatki. Kał spadającyprzez siatkę gromadzi się na wysuwanejblaszanej tacy. Każda klatka baterii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDASZKOWATE

  BALDASZKOWATE (Umbelllfcrac) — rodzinadwuliściennych; należą do niej byliny (-> bylina),rośliny dwuletniei roczne; łodygiich są z w y k l epuste i zawierajązbiorniki olejkóweterycznych (lo tnych);ogonki liściu podstawy tw orzączęsto w ydętepochwy obejmującełodygę; kwiatostanemjest baidachzłożony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie purpurowe

  Bakterie purpurowe — bakterie zawierającebakteriochlorofil oraz tzw. fikobilinyi karotenoidy; nadają komórkom zabarwienieczerwone; rozróżniamy wśród nich bakterie niarkowei be/siarkowe; pigmenty tc zgromadzone sąprawdopodobnie w barwnych ziarnach cytoplazmy,czyli w tzw. chromatoforach, którychw komórce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALERON

  BALERON — rodzaj wędliny wieprzowej; specjalniespreparowany wyrąb półtuszy, tzw. karkówka,włożony po zasoleniu do naturalnej osłonki(jelita) i uwędzony.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie samożywne

  Bakterie samożywne — bakterie czerpiące potrzebny imwęgiel z zawartego w powietrzu dwutlenku węgla;energię potrzebną do przeprowadzania tego procesuuzyskują dzięki utlenianiu związków mineralnych; proces ten nazywamy c h e m o s y n t e -z ą ; niektóre bakterie, np. purpurowe, korzystająz energii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKI

  BANKI — instytucje pośredniczące w obrociepieniężnym i kredytowym; zależnie od zakresudziałania rozróżnia się: banki e m i s y j n e(uprawnione do wprowadzenia w obieg banknotów,spełniających rolę środków płatniczych),b a n k i d e p o z y t o w e (dokonujące obrotupieniędzmi złożonymi przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERIE SIARKOWE

  BAKTERIE SIARKOWE — bakterie utleniająceróżne połączenia siarki do kwasu siarkowego;zaliczane do bakterii samożywnych; żyją przeważniew wodach i bagnach zarówno w warunkachtlenowych, jak i beztlenowych. Zdolnośćwytwarzania kwasu siarkowego przez bakteriesiarkowe wykorzystuje się przy zwalczaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barszcz

  Barszcz (Heraclcum sp.) — roślina z rodzinybaldaszkowatych ( Umbclliferae) występująca częstojako chw ast łąkowy, zwłaszcza na żyznychprzenaw'oionych azotem miejscach; znane są formydwuletnie i w ieloletnie; wyrasta do wysokościponad 1 m , tworzy grube łodygi; pastwiskoweużytkow anie łąki wpływa n a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERIE tlenowe

  BAKTERIE tlenowe , a e ro b y — bakterie,które przy oddychaniu korzystają z wolnegotlenu atmosfery, a w warunkach beztlenowychginą; do tej grupy należy wiele bakterii pożytecznychw rolnictwie, np. -♦azotobakter. -m itry fikatory,-+ bakterie brodawkowe i inne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie mlekowe

  Bakterie mlekowe — bakterie rozkładające cukierna kwas mlekowy oraz inne kwasy z wydzieleniemdwutlenku węgla i wodoru podczas fermentacjimlekowej zachodzącej przy kwaśnieniumleka, ogórków, kapusty, pasz i innych produktów;wytwarzany przez tc bakterie kwasmlekowy jest środkiem konserwującym produkty1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 203

  praca w formacie txt

Do góry