Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BIAŁA PLAMISTOŚĆ LIŚCI TRUSKAWEK

  BIAŁA PLAM ISTOŚĆ LIŚCI TRUSKAWEK —choroba grzybowa truskawek, bardzo powszechna,ale rzadko dotkliwa. O b j a w y : na liściach,najpierw na górnej powierzchni ukazują sięplamki małe, ciemnopurpurowe, nieco rozlane,później widoczne po o b a stronach, okrągławe,średnicy 1—3 nim , białoszare lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bąkowirówki

  Bąkowirówki — najistotniejszaczęść —♦wirówkimleczarskiej; zachodzi wniej dzięki sile odśrodkowejrozdzielanie mleka pełnegona śmietankę i mJeko chude;składa się z podstawy, pierścieniauszczelniającego, nasadkikrzyżowej, dolnego talerza rozdzielczego, pakietu kilkudziesięciu talerzyrozdzielczych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁKA PROSTE

  BIAŁKA PROSTE, p ro te in y — białka, którychcząsteczki zbudowane są wyłącznic z aminokwasów.Dzielimy je zazwyczaj na białka rozpuszczalnew wodzie, czyli albuminy, oraz białka nierozpuszczalnew wodzie, lecz rozpuszczalne w rozcieńczonychroztworach soli obojętnych — globuliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Begonia

  B E G O N I A , ukoś ni c a (Begonia) — roślinaozdobna z rodziny ukośnicowatych (Begoniaceae).Wartość zdobniczą ma kilka gatunków. U k o £-n i c ę w i e c z n i e k w i t n ą c ą (Begonia semperflorens)uprawia się jako roślinę jednoroczną;ma liście drobne, jasnozielone lub czerwonawe;kwitnie biało...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARWNIKI

  BARWNIKI — naturalne lub syntetyczne (sztuczne)barwne związki chemiczne wykazujące zdolnośćdo trwałego farbowania różnych ciał (np.włókien, papieru, drewna itd.); kolor barwnikówzależy od ich chemicznej budowy. Wśród barwnikównaturalnych rozróżniamy zwierzęce i roślinne.Barwników zwierzęcych jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTEROIDY

  BAKTEROIDY — postać rozwojowa bakteriibrodawkowych (Khlzob(um), współżyjących z roślinamimotylkowymi; rozwijają się z bakteriibrodawkowych, które po wniknięciu do korzenirośliny motylkowej przybierają postać silnie nabrzmiałychtworów bakteroidów; mają oneróżne kształty w różnych roślinach, np. są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERIE NITRYFIKACYJNE

  BAKTERIE NITRYFIKACYJNE, ni t r yf i kato r y — bakterie rozkładające zawarty w glebieamoniak na azotany; energię wydzielającą sięw tym procesie zużywają na asymilację dwutlenkuwęgla, są więc bakteriami samożywnymi. Wśródnitryfikatorów rozróżniamy dwie grupy bakterii:n i i r o s o — utleniające...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASIDIOSPORA

  BASIDIOSPORA— zarodnik specjalnego typuwytwarzany przez grzyby należące do klasy podstawczaków;powstaje w wyniku procesu płciowegona specjalnych kom órkach grzybni tzw.podstawkach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERYJNA PLAMISTOŚĆ KALAFIORÓW

  BAKTERYJNA PLAM ISTOŚĆ KALAFIORÓW,b a k te ry jn e g n ic ie r ó l k alafio ró wchoroba bakteryjna kalafiorów i innych kapustnychoraz rzepowatych. O b j a w y : na liścicniachwodniste, ciemne plamki, wyraźniejszena dolnej stronie; liścienie się wydłużają, a ichbrzegi podwijają; na iiiciach plamki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie octowe

  Bakterie octowe — bakterie tworzącekwas octowy z alkoholu; wykorzystywane przyprodukcji octu; są wybitnymi tlenowcami ( - > bakterietlenowe), bardzo wrażliwymi na podwyższenietemperatury (przy 55JC giną w ciągu kilkum inut); występują powszechnie w przyrodziei dlatego łatwo zakażają różne produkty;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry