Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czarna zgnilizna korzeni

  Czarna zgnilizna korzeni — chorobagrzybowa występująca na tytoniu, grochu,pomidorach, selerach, ogórkach, sałacie, fiołkach,groszku, pelargonii, ostróżkach, cyklamenachi złocieniach. O b j a w y : nadziemne częściroślin są blade, zniekształcone i mogą zamierać;roślinę łatwo wyciągnąć z podłoża...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cholera drobiu

  C H O L E R A D R O B IU , p o s t e r e ł o z a d r o b i u —ostra choroba zakaźna wywoływana przez pałeczkęposocznicy krwotocznej; występujeu ptactwa domowego, szczególnie niebezpiecznadla kur, kaczek i gęsi; w Polsce pojawiasię sezonowo, przeważnie w chłodniejszychporach roku; zachorowaniu sprzyjają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOWANIE

  CHROMOWANIE — elektrolityczne powlekaniemetali warstwą chromu. Przy naprawachsprzętu mechanicznego stosuje się chromowanietechniczne (istnieje również chromowanie ozdobne);wskutek chromowania technicznego tworzysię twarda powierzchnia, odporna na ścieraniei korozję, o estetycznym wyglądzie. Chromowaniema...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOLESTEROL

  CHOLESTEROL — pierścieniowy związek organicznyo charakterze -♦ alk o h o lu ; występujew małych ilościach we wszystkich tk a n k a c h zwierzęcych,najwięcej jed n ak znajduje się go w n a d nerczach,mózgu i żółtku ja ja ; grom adzi się ró w nieżw miejscach patologicznego stłuszczenia n...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecz bordorska

  Ciecz bordorska produkt reakcji siarczanumiedziowego z mlekiembar/.ę turkuyyw©niebieską; jej -♦substancją aktywnąjest zasadowy siarczan miedziowy wytrącającysię w postaci zawiesiny koloidalnych cząstek(o wymiarze 3—4 mikronów). Prawidłowosporządzona ciecz bordoską powinna mieć odczynsłabo zasadowy;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba nowin

  Choroba nowin , b i a ł a d i u m a — chorobafizjologiczna występująca na różnych roślinach ; najbardziej typow a dla ow sa. O b j a w y :w ierzchołki m łodych liści ow sa bieleją, więdnąi zasychając zwijają się; brzegi liści jaśnieją; roślinyp o zostają karłow ate, zc zniekształconym i kłosam...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciśnienie atmosferyczne

  Ciśnienie atmosferyczne — O m e n iewarstwy pow ietrza n a jednostkę pow ierzchni;m ierzy się za pom ocą - » barom etrów rtęciowychlub m etalow ych, czyli -»aneroidów . Jak o ciśnienienorm alne przyjęto ciśnienie warstwy pow ietrzan a poziom ie m orza, w szerokości geograficznej45% przy tem peraturze 0 'C...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wirusowe malin

  Choroby wirusowe malin— chorobypowszechne i wyrządzające duże szkody. O b j a wy c h o r o b o w e , jak i wywołujące je c z y n ni k i c h o r o b o t w ó r c z e , są niedostateczniezbadane; najczęściej występują w różnychkombinacjach; na podstawie objawów wyróżniamy3 najważniejsze grupy chorób; i)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chlamidospora

  C H L A M I D O S P O R A — komórka grzyba otoczonatwarda błona, zawierająca substancjezapasowe; chlamidospory powstają pojedynczow dowolnych miejscach strzępek; dzięki swejbudowie mogą w nic sprzyjających warunkachprzetrwać pewien okres czasu nie kiełkując;są odporne na mróz i suszę. Wytwarzanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY WYMIENIA

  CHOROBY WYMIENIA — zakaźne lub niezakażneschorzenia gruczołu mlecznego, skórywymienia łub strzyków. D o n i e z a k a ż n y c hnajeżą: stłuczenia, rany .obrzęki wymienia (zastójkiwi w naczyniach włosowatych wymienia wskuteknp. zatrucia ciążowego), zatrzymanie mleka(brutaJne obchodzenie się ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt

Do góry